.
.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Thứ Ba, 08/01/2013|15:42

Vừa qua, tại TP HCM, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến thăm và làm việc với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cà phê Việt Nam
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

* Theo báo cáo của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, năm 2012, ngành Cà phê bị tác động khá lớn do suy thoái kinh tế toàn cầu; giá cà phê cuối năm có xu hướng giảm, chính sách thắt chặt tín dụng dẫn đến không đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư tái canh vườn cà phê và kinh doanh xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy  Khối, hoạt động của Đảng ủy Tổng Công ty đã có nhiều biến, từng bước ổn định, đi vào nề nếp, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ban, đơn vị trong Tổng Công ty. Bên cạnh đó, Tổng Công ty tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết 30a-NQ/CP của Chính phủ, hỗ trợ các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, thủy lợi nhỏ, nhà tình nghĩa, ủng hộ cho các huyện nghèo vùng Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai... với số tiền khoảng 10 tỷ đồng; kết hợp phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng, biên giới hải đảo, bảo vệ môi trường.

Năm qua, Tổng Công ty đã thực hiện tiết giảm chi phí quản lý và các khâu đầu tư chưa cần thiết là 25 tỷ đồng; tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Đảng tới toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các chi bộ, đơn vị trực thuộc. Riêng học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức được 4 lớp tại TP HCM, Biên Hòa, Gia Lai và Hà Nội cho đảng viên và cán bộ chủ chốt trong toàn đảng bộ, đạt 97%. Đảng ủy Tổng Công ty đã xây dựng chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Trong năm 2012, Tổng Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch, đầu tư có trọng điểm, bảo đảm đời sống CBCNV. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Tổng Công ty là 19.144 triệu USD, đạt 41,62% kế hoạch, đạt 44,42% so với năm 2011; doanh thu đạt 4.825 tỷ đồng, đạt 94% so với năm 2011; nộp ngân sách Nhà nước là 102 tỷ đồng, đạt 109% so với năm 2011.

Phát biểu với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Qua theo dõi và nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ tại buổi làm việc, Đảng ủy Khối phấn khởi trước kết quả công tác năm 2012 của Đảng ủy Tổng Công ty ở cả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh cũng như công tác xây dựng Đảng. Mặc dù chịu tác động khó khăn của kinh tế thế giới và tình hình trong nước nhưng Đảng ủy Tổng Công ty đã đoàn kết nhất trí từng bước khắc phục khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2013, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo để đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra, quan tâm tới công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối; tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, làm quy hoạch cán bộ cấp ủy và lãnh đạo Tổng Công ty theo hướng dẫn của cấp trên. Tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, nhất là triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa Xi, lãnh đạo các đoàn thể chính trị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Tổng Công ty Lương thực miền Nam
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Tổng Công ty Lương thực miền Nam

* Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam, báo cáo cho biết, năm 2012, trong bối cảnh một loạt các sự kiện bất ổn về kinh tế, chính trị, thiên tai của thế giới cùng với tình hình lạm phát trong nước tăng cao, tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra, các chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh tăng liên tục đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển của các doanh nghiệp. Trong năm qua, Tổng Công ty Lương thực miền Nam phải cạnh tranh gắt gao với gạo Ấn Độ, Pakistan, Mianma nên giá cả giảm, gạo tồn kho giá cao năm trước chuyển sang nhiều làm tăng chi phí bảo quản, chi phí lãi vay. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Tổng Công ty đạt được một số kết quả tốt, trong đó doanh thu ước đạt 44.809 tỷ đồng (đạt 130% kế hoạch, so với  năm 2011); lợi nhuận ước đạt 309 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 641 tỷ đồng.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương những thành công năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013 của Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2013 được nhìn nhận sẽ còn có nhiều thử thách hơn năm 2012, do vậy, Tổng Công ty cần tiếp tục được đổi mới và tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình 1 triệu tấn kho lương thực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, triệt để tiết kiệm về mọi mặt, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong công tác xây dựng Đảng cần tổng kết việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI; triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; triển khai có hiệu quả hơn nữa việc đưa hàng Việt về nông thôn./.

P.V

.
.
.
.