.
.

Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013

Thứ Tư, 09/01/2013|21:42

Sáng 5-1 tại Hà nội, cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch Công đoàn cơ quan.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2012

Năm 2012 kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình kinh tế xã hội trong nước tiếp tục có những khó khăn, lợi nhuận thấp, nợ xấu cao, hàng tồn kho nhiều đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối. Nhưng năm 2012 cũng được ghi nhận là một năm nỗ lực hết mình của Ban thường vụ, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, đã lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc vượt qua khó khăn, vượt qua những thời khắc khắc nghiệt nhất của nền kinh tế. Đã có những điểm sáng, đã có những chuyển động đúng hướng của nhiều đơn vị thuộc Khối- là những chuyển biến tích cực cho doanh nghiệp nhà nước trong năm 2013.

Năm 2012 Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo tinh thần NQ TW3 khóa XI và chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ với các nhiệm vụ sau: sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, xác định quy mô chiến lược phát triển, cơ cấu đầu tư tài chính, đào tạo nguồn nhân lực; lãnh đạo các đơn vị đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đổi mới trong quản trị, điều hành hoạt động của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tiết giảm chi phí để nâng cao sức cạnh tranh…

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả hoạt động của Đảng ủy Khối, trong buổi làm việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng ủy Khối tháng 8 -2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao kết quả hoạt động trên các mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát và công tác vận động quần chúng. Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc kết luận của Tổng bí thư. “Ban thường vụ Đảng ủy Khối cần tập trung tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TW4 khóa XI” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Năm 2012 Đảng ủy Khối đã tổ chức Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối gồm 102 đồng chí ra thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa (từ ngày 4/5 đến ngày 13/5/201); hành trình chuyến công tác an toàn, hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực và bổ ích, để lại tình cảm tốt đẹp đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường sa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đảng ủy Khối đã tổ chức 06 lớp với trên 2500 cán bộ tập trung nghiên cứu, học tập Nghị quyết TW4,5 khoá XI và quán triệt các quy định, quyết định số 45,46,47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương; xây dựng và ban hành Kế hoạch số 25-KH/ĐUK về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra 8 đảng bộ trực thuộc việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Tạp chí điện tử Doanh nghiệp Trung ương đã xuất bản hơn 3000 tin, bài phản ánh mọi mặt hoạt động của Đảng uỷ Khối và các Đảng bộ trực thuộc, tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo thực hiện Kết luận Hội nghị BCH Trung ương 3 Khóa XI về tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng...

 Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cho thấy: Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan là tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Tập thể Ban Thường vụ, từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ và đội ngũ cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; luôn giữ vững và phát huy trách nhiệm của người lãnh đạo, người đảng viên; chủ động trong tham mưu, đề xuất; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ gương mẫu, giữ gìn đạo đức, tác phong giản dị, gần gũi với quần chúng và sâu sát cơ sở, ý thức trách nhiệm cao trong việc vận động gia đình và quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chưa thấy có vi phạm về tham nhũng, lãng phí....Kết quả kiểm điểm là nghiêm túc và đạt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những ưu điểm đã kể ở trên, Đảng ủy Khối cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, các nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2013. Cụ thể những hạn chế đó là: Công tác tham mưu ở một số công việc còn chậm, chất lượng chưa cao; việc tham gia ý kiến về kiện toàn tổ chức, cán bộ trong cơ quan chưa quyết liệt; chưa tổ chức lớp học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn công tác Đảng và kiến thức quản trị doanh nghiệp cho cán bộ trong cơ quan Đảng ủy Khối, sự phối hợp giữa các chi bộ, đảng bộ trực thuộc với các cơ quan tham mưu, giúp việc có lúc chưa chặt chẽ làm hạn chế kết quả nhiệm vụ chung...

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2013

Trong phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2013, Cơ quan Đảng ủy Khối đã định hướng rõ 5 nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sau: Chủ động phối hợp trong công tác, nâng cao hơn nữa công tác tham mưu, giúp Ban thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc trong việc khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm để tham mưu giúp Ban Thường vụ lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết TW6,7,8 khóa XI, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm; xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các giải pháp mà Ban thường vụ Đảng ủy Khối đặt ra để khắc phục, sửa khuyết điểm, xây dựng các đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng; kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và ban chấp hành đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhiệm kỳ 2010-2015; xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát năm 2013 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và các ban, UBKT Đảng uỷ Khối... 

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối sẽ tập trung tăng cường hơn nữa về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt  kịp thời diễn biến tư tưởng; động viên cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013. Lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức các hoạt động về nguồn góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng; xây dựng văn hóa, nếp sống văn minh trong cơ quan, tạo môi trường công tác tốt, dân chủ, tin tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động tham gia ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan; về xây dựng quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ trong cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý. Quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên trẻ là đoàn viên thanh niên với phương châm từng bước vững chắc, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan năm 2013, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Trọng tâm kiểm tra và giám sát theo chuyên đề là thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc tiếp tục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tích cực nghiên cứu, chủ động tìm biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chủ động tham gia và tổ chức các phong trào thi đua với nội dung thiết thực phù hợp và hướng mạnh vào việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2013.

Năm 2013 Đảng ủy Khối kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm cho thành lập Báo điện tử Doanh nghiệp Trung ương để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ mới, kiến nghị quan tâm chỉ đạo, định hướng báo chí tuyên truyền về doanh nghiệp với tinh thần chia sẻ khó khăn, rủi ro, thông tin thật khách quan góp phần giúp doanh nghiệp phát triển. Đảng ủy Khối đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư ban hành quy định phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối, của đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ và nhiều nội dung khác...

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2013

Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối, trưởng ban Tuyên giáo ký giao ước thi đua với lãnh đạo các ban, đơn vị
Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối, trưởng ban Tuyên giáo ký giao ước thi đua với lãnh đạo các ban, đơn vị

Cũng trong Hội nghị, cơ quan Đảng ủy Khối đã phát động, hưởng ứng và ký giao ước thi đua năm 2013. Đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đã thay mặt cơ quan Đảng ủy Khối phát động phong trào thi đua năm 2013, trong đó tập trung tham mưu giúp Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương, thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XI nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị năm 2013…Đồng chí Nguyễn Quang Dương kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng ủy Khối phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nội dung thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối trong năm 2013 với chỉ tiêu phấn đấu: 100% chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% ban, đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu, chi đoàn cơ quan đạt xuất sắc tiêu biểu; 100% công đoàn ban, đơn vị đạt xuất sắc, công đoàn cơ quan đạt xuất sắc tiêu biểu; 100% đảng viên đủ tư cách , hoàn thanh tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong đó có từ 25 đến 30% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.

Đồng chí Bùi Văn Cường trao cờ thi đua Tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu cho 3 Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Ủy ban kiểm tra 
Đồng chí Bùi Văn Cường trao cờ thi đua Tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu cho 3 Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Ủy ban kiểm tra 

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đã phát biểu hưởng ứng lời kêu gọi thi đua gồm 6 nội dung với mong muốn toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan cùng chung tay, góp sức thực hiện để phong trào thi đua trong cơ quan ngày càng thiết thực, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của các cán bộ, đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối đến các tổng công ty, tập đoàn, ngân hàng thuộc Khối. Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Năm 2013 kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có những khó khăn và diễn biến khó lường, sẽ tác động đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Khối. Năm 2013 Đảng ủy Khối sẽ tập trung ra các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức. Đồng chí Bí thư chỉ đạo các Ban, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, trọng điểm gắn với công tác xây dựng Đảng, gắn với sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối, các cán bộ, đảng viên tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức về xây dựng Đảng, kiến thức về kinh tế, cập nhật những thông tin thời sự, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong mọi hoạt động của cơ quan. Sự kiện đặc biệt là năm 2012 Đảng ủy Khối sẽ chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu nhất của năm 2012 trong lĩnh vực xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh để tôn vinh.

Đồng chí bùi Văn Cường đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hữu Dũng và 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Đức Hiền.
Đồng chí bùi Văn Cường đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hữu Dũng và 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Đức Hiền.

Hội nghị đã tổ chức trao các phần thưởng và giấy khen đến các tập thể, đơn vị và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012: Tặng cờ cho tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu năm 2012 cho 3 đơn vị là Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; Khen thưởng 5 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Khối; 33 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 100% cán bộ, nhân viên đạt lao động tiên tiến.

Đồng chí bùi Văn Cường đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hữu Dũng và 40 năm tuổi Đảng cho  đồng chí Bùi Đức Hiền. 

                                                                                                                                                Khánh Vân

 

.
.
.
.