.
.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương:

Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XI

Thứ Năm, 17/01/2013|14:29

Trong 2 ngày, 15 và 16/1/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) cho  cán bộ chủ chốt của 33 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn  trực thuộc Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và trên 900 cán bộ chủ chốt của đảng bộ 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Các Nghị quyết, Kết luận được Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) thông qua đều là những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ giai đoạn hiện tại và trước mắt mà cả về lâu dài. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, nội dung của những vấn đề được Nghị quyết Trung ương 6 thảo luận và thông qua; nắm vững những điểm mới quan trọng, cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo, công việc cần phải làm; trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong toàn Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề: Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước do đồng chí Đào Trung Chính - Tổng cục phó Tổng cục Địa chính - Đất đai, Bộ Tài nguyên - Môi trường; Nghị quyết của Trung ương về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế do đồng chí Hồ Ngọc Luật - Vụ trưởng, Trưởng ban KHCN - Địa phương, Bộ Khoa học - Công nghệ; Kết luận của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước do đồng chí Đặng Quyết Tiến - Phó cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình bày.

Trong chuyên đề Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đã nêu rõ: Thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương quyết định ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Trên cơ sở Nghị quyết, các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết và tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện chính sách, phát luật về đất đai.

Đồng chí Đặng Quyết Tiến - Phó cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình bày Kết luận của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước
Đồng chí Đặng Quyết Tiến - Phó cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình bày Kết luận của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Còn tại Kết luận của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước khẳng định: Thực hiện đường lối đổi mới, trong suốt hơn 25 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm đổi mới, phát triển kinh tế Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước, khẳng định vị trí đặc biệt trong các chủ trương và đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bên cạnh đó, để sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, các ngành, các cấp đã tổ chức quán triệt và thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước một cách khá đồng bộ, sâu rộng, đạt được những kết quả quan trọng. Doanh nghiệp nhà nước đã được sắp xếp lại một bước (từ 5.374 doanh nghiệp giảm còn 1.060 doanh nghiệp), tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt của nhà nước cần nắm giữ, đứng vững và có bước phát triển, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Trong thời gian tới, cần tiếp tục xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; doanh nghiệp nhà nước phải là nòng cốt để nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, phải khẩn trương hoàn thành sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hiện có để tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng. Tái cơ cấu mạnh mẽ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để hình thành những tập đoàn, tổng công ty nhà nước mạnh, đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả…

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cả xã hội, khoa học và công nghệ nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ; thị trường và các dịch vụ khoa học công nghệ... Việc đóng góp của KHCN đã có đóng góp tích cực thúc đẩy ứng dụng và đổi mới công nghệ trong các ngành,  lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện tốc độ tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Cụ thể: Trong lĩnh vực xây dựng, nếu như trước đây, Việt Nam phải nhờ sự giúp đỡ từ Liên Xô khi xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, thì đến nay, việc khánh thành Nhà máy Thủy điện Sơn La sớm 3 năm khẳng định bước tiến bộ của ngành xây dựng Việt Nam đã làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện công suất lớn (trong đó có thủy điện Sơn La), công trình hoàn toàn do chuyên gia Việt Nam thiết kế và xây dựng, sử dụng công nghệ xi măng đầm lăn, giúp tiết kiệm chi phí của nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng; Việt Nam đã làm chủ các công nghệ tiên tiến trong thiết kế, giám sát, thi công, xây lắp các công trình giao thông, xây dựng có quy mô và trình độ công nghệ ngang tầm với các nước trong khu vực. Và nhờ KHCN phát triển, lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu gạo đạt kỷ lục - 7,72 triệu tấn trong năm 2012, sản lượng lúa cũng đạt cao nhất từ trước đến nay là 43,7 triệu tấn, cao hơn 1,3 triệu tấn so với năm 2011. Đến nay, Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất giống của hơn 60 loài thuỷ sản xuất khẩu chủ lực, có giá trị kinh tế cao như: cá tra, basa, tôm sú, tôm he chân trắng, tôm càng xanh, cá rô phi đơn tính. Đặc biệt, KHCN đã góp phần đưa vị thế cá tra, tôm sú của ta đứng hàng đầu thế giới về sản lượng, chất lượng và thị trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu Bế mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu Bế mạc Hội nghị

Ngoài ra, sản lượng cao su nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đã tăng hơn 10 lần so với năm 1990, đứng thứ 4 thế giới, mang về cho đất nước gần 2 tỉ USD (năm 2010); đưa sản lượng cà phê của Việt Nam lên 1,1 triệu tấn và liên tục trong nhiều năm Việt Nam là nhà xuất khẩu cà phê thứ 2 trên thế giới; tổng doanh thu toàn ngành viễn thông và công nghệ thông tin năm 2011 đạt 17 tỷ USD, gấp 19 lần so với năm 2000. Bên cạnh đó, các thành công trong lĩnh vực ghép tạng, siêu âm, phẫu thuật nội soi, giải trình tự gen... là một bước tiến lớn trong ngành y tế Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của KHCN.

Qua những con số cụ thể trên đã nhận thấy rằng: Khoa học và công nghệ là vấn đề đặc biệt quan trọng, là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc và là nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp. Đầu tư cho nhân lực khoa học và công nghệ là đầu tư cho phát triển bền vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc, vì vậy Đảng, Nhà nước cũng như các thành phần kinh tế cần có chính sách phát triển, phát huy và trọng dụng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ.

đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã phổ biến kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) tại các đơn vị trong Khối
Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phổ biến kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) tại các đơn vị trong Khối

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã phổ biến kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) tại các đơn vị trong Khối. Đồng chí nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) nhằm giúp mỗi cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững, vận dụng các nội dung cơ bản của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, từ đó nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng và tham gia tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Đồng chí cũng yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết phải kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW6 (khóa XI) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Trong quá trình học tập, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao về nhận thức đối với tầm quan trọng của các Nghị quyết và kết luận của Trung ương. Đồng chí lưu ý: qua Hội nghị này, các cán bộ, đảng viên phải học tập, quán triệt, nắm vững, hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết và kết luận; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và tuyên truyền rộng rãi trong đơn vị. Các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Trung ương phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp giữa nghe giới thiệu, luận giả trên hội trường với việc tự đọc, tự học là chính. Đồng thời với việc học tập và thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6, các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 trong tháng đầu, quý đầu năm 2013.

Lan Hương

.
.
.
.