.
.

Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2013

Thứ Ba, 29/01/2013|22:36

Sáng 28/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối tới dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Trong năm 2012 vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã bám sát chủ trương đường lối của các cấp ủy Đảng và tình hình thực tế, tập trung lãnh đạo đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt đã tiếp tục dẫn đầu các ngành trong cả nước về kim ngạch xuất khẩu lần thứ 4 liên tiếp. Tình hình việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng cao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trong xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ theo định hướng của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, của từng đơn vị để triển khai tuyên truyền, tạo sự ổn định, đồng thuận cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào hoạt động thực tiễn. Công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; đặc biệt đã tập trung quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, rà soát hoàn thiện các quy chế, sắp xếp lại mô hình tổ chức các ban chức năng của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Công tác kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, với tinh thần thẳng thắn và ý thức trách nhiệm cao, hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục đi vào nền nếp, góp phần khắc phục, phòng ngừa các dấu hiệu vi phạm trên tất cả các mặt hoạt động của Tập đoàn.

Với những kết quả đạt được, năm 2012, Đảng bộ Tập đoàn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu;Tập đoàn tiếp tục được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ Tập đoàn nhận khen thưởng của Đảng ủy Khối.
Đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhận khen thưởng của Đảng ủy Khối.

Năm 2013, Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân từ 12% trở lên. Trong xây dựng Đảng, tiếp tục công tác tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam trong những năm qua để giữ vững vị trí số 1 về giá trị xuất khẩu trong 4 năm liên tiếp, đồng thời là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Năm 2013 dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn, biến động, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn cần phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tập trung các giải pháp chiến lược mang tính cốt lõi như đầu tư mở rộng, tìm kiếm thị trường; làm tốt công tác dự báo, từ đó đưa ra những giải pháp  phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn và ngành Dệt May Việt Nam. Gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Tập đoàn những lời chúc tốt đẹp nhân đầu xuân mới Quý Tỵ , đồng chí Phó Bí thư tin tưởng, với truyền thống và những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Tập đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã đề ra.

Nhân dịp này, Đảng bộ Tập đoàn và 1 Đảng bộ trực thuộc; 7 đảng viên xuất sắc được Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng; 7 đồng chí được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”./.

Nhật An

.
.
.
.