.
.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013

Thứ Bảy, 02/02/2013|18:06

Ngày 29-1, Tại Hà nội, Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013. Đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đến dự, chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Báo cáo tổng kết năm 2012 của Đảng ủy TCT Hàng hải Việt Nam đã chỉ rõ những khó khăn hạn chế đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, những tác động của kinh tế thế giới và tình hình kinh tế khó khăn trong nước đã làm khó khăn thêm cho hoạt động của các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Có thể nói năm 2012 “cơn bão lớn” đã quét qua Vinalines và để lại hậu quả nặng nề cả về nhân sự và về sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu của năm 2012, Đảng ủy TCT đã tập trung lãnh đạo, đề ra các biện pháp phù hợp với tình hình quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của từng đảng bộ, chi bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất, trong đó chú trọng phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của Chính phủ, sự quan tâm của các Bộ, Ban, ngành Trung ương và của Đảng ủy Khối DNTƯ, tập trung thực hiện các giải pháp, khắc phục khó khăn, thách thức, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đảng ủy Tổng công ty đã chú trọng đến công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung vào tái cơ cấu đầu tư, tài chính, tái cơ cấu về mô hình tổ chức và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp…

Năm 2013, TCT cần tăng cường sự phối hợp, hợp tác giúp đỡ nhau, có cơ chế ưu tiên sử dụng các dịch vụ của nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh sản xuất, kích cầu đầu tư và tiêu dùng. Về mô hình tổ chức dảng, Đảng ủy TCT đề xuất thành lập Đảng bộ toàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để thực hiện  thống nhất đồng bộ nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Tổng công ty trong việc khắc phục những khó khăn  cả về sản xuất - kinh doanh và cán bộ để ổn định đơn vị. Dự báo, năm 2013 ngành vận tải hàng hải vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, chưa có tín hiệu của sự phục hồi, Đảng ủy Tổng công ty phải có các nghị quyết chuyên đề để triển khai nhiệm vụ, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên , người lao động trong các đơn vị trực thuộc, đặc biệt quan tâm đến các đơn vị đang bị thua lỗ, các đơn vị khó khăn về nhân sự; củng cố  niềm tin, tạo không khí lao động sáng tạo xây dựng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Đảng phải thực sự phát huy được vị trí, vai trò trong đơn vị. Đối với các Nghị quyết, các quyết định lớn trước khi ban hành phải được thảo luận kỹ, dân chủ ; nghị quyết chuyên đề bám sát thực tiễn của đơn vị… tiếp tục lo cho đời sống người lao động, cố gắng để người lao động không mất việc,  thiếu việc.. giữ vững đoàn kết  thống nhất, đưa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm trong năm 2013.

Khánh Vân

.
.
.
.