.
.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương: Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Quý Tỵ

Thứ Sáu, 01/02/2013|14:55

Ngày 31/01/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức gặp mặt thân mật gần 50 cán bộ hưu trí qua các thời kỳ nhân dịp xuân Quý Tỵ.

Đông đảo cán bộ hưu trí qua các thời kỳ của Đảng ủy Khối đến dự buổi gặp mặt
Đông đảo cán bộ hưu trí qua các thời kỳ của Đảng ủy Khối đến dự buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Văn Ngọc; các đồng chí trong Ban Thường vụ, các ban, đơn vị trực thuộc; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, cán bộ, lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối.

Nhiều cụ tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn yêu cầu con cháu đưa  đến gặp đồng nghiệp cũ, cùng ôn lại quãng thời gian chung sức chung lòng phục vụ Đảng và làm việc hết mình vì đất nước ở các thời kỳ trước đây.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã báo cáo với các cán bộ hưu trí một số kết quả hoạt động của Đảng ủy Khối trong thời gian qua. Năm 2012, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI và Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, xác định quy mô chiến lược phát triển, cơ cấu đầu tư tài chính, đào tạo nguồn nhân lực; lãnh đạo các đơn vị đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đổi mới trong quản trị, điều hành hoạt động của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tiết giảm chi phí để nâng cao sức cạnh tranh… Đặc biệt là đã hoàn thành việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình cho thấy: Ban thường vụ Đảng ủy là tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Tập thể Ban Thường vụ, từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ và đội ngũ cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; luôn giữ vững và phát huy trách nhiệm của người lãnh đạo, người đảng viên; chủ động trong tham mưu, đề xuất; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2013, Cơ quan Đảng ủy Khối đã định hướng rõ 5 nhiệm vụ: Chủ động phối hợp trong công tác, nâng cao hơn nữa công tác tham mưu, giúp Ban thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc trong việc khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết TW6,7,8 khóa XI, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm; xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các giải pháp mà Ban thường vụ Đảng ủy Khối đề ra để khắc phục, sửa khuyết điểm, xây dựng các đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng; xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát năm 2013 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và các ban, UBKT Đảng uỷ Khối.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối  tập trung tăng cường hơn nữa  lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt  kịp thời diễn biến tư tưởng; động viên cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013. Lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức các hoạt động về nguồn góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng; xây dựng văn hóa, nếp sống văn minh trong cơ quan, tạo môi trường công tác tốt, dân chủ, tin tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động tham gia ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan; về xây dựng quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Ông Trần Đình Thụ - Trưởng ban Liên lạc Hưu trí của Đảng ủy Khối thay mặt cho những cán bộ hưu trí cảm ơn Ban lãnh đạo cũng như cán bộ, công chức, viên chức Đảng ủy Khối đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Liên lạc Hưu trí hoạt động nền nếp. Ông cho biết: Qua mỗi năm nhưng gặp ai cũng còn thấy mạnh khỏe là  vui mừng lắm. Đảng ủy Khối năm nào cũng quan tâm, chuẩn bị gặp mặt chu đáo khiến mọi người rất mãn nguyện.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng năm mới cán bộ hưu trí
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng năm mới cán bộ hưu trí

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao những đóng góp của lớp cán bộ đi trước xây dựng nền móng để Đảng ủy Khối ngày càng một lớn mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nội dung thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối trong năm 2013.

Các cán bộ hưu trí là tấm gương sáng cho cán bộ, công chức, viên chức Đảng ủy Khối hiện nay noi theo. Sự góp ý, động viên về tinh thần và trí tuệ của những lớp cán bộ đi trước góp phần giúp Đảng ủy Khối vượt qua được những khó khăn, thách thức, mong muốn cán bộ, công chức, viên chức sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ từ các thế hệ đi trước để Đảng ủy Khối hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng bắc trướng cho cán bộ hưu trí
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng bức trướng cho cán bộ hưu trí

Bí thư Đảng ủy Khối Bùi Văn Cường cũng khẳng định các cán bộ, công chức, viên chức Đảng ủy Khối sẽ hết lòng, hết sức phát huy truyền thống trong công việc với tinh thần kỷ cương, trí tuệ, tình nghĩa.
Nhân dịp sắp sang năm mới Quý Tỵ, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng cán bộ hưu trí của Đảng ủy Khối nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy Khối đã mừng thọ và trao tặng bức trướng cho 5 cán bộ hưu trí.

Lan Hương

.
.
.
.