.
.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối dự buổi làm việc giữa Ban Kinh tế Trung ương với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia

Thứ Năm, 28/02/2013|15:15

Ngày 27/2, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã dự buổi làm việc giữa Ban Kinh tế Trung ương với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc thực hiện chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì buổi làm việc.

 

Tham dự buổi làm việc có một số đồng chí lãnh đạo và cán bộ nghiên cứu Ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, cán bộ chủ chốt  của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Nội dung buổi làm việc tập trung vào việc thực hiện Kết luận số 41-KL/TW, ngày 19/1/2006 của Bộ Chính trị khóa IX về “Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025”. Trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Tình hình phát triển ngành dầu khí nước ta, những kết quả đạt được và những đóng góp quan trọng của ngành đối với nền kinh tế quốc dân thời gian qua; những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đặc biệt là xây dựng định hướng chiến lược, xác định những giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện tốt Chiến lược trong thời gian tới./.

Nhật An

.
.
.
.