.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2013

Thứ Ba, 09/04/2013|21:19

Ngày 9/4/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2013 và triển khai nhiệm vụ quý II/2013. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra tại các Đảng bộ trực thuộc Khối.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Mạnh Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Khối đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2013. Báo cáo nêu rõ: Quý I/2013, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động nắm tình hình, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng, đẩy mạnh giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Công tác thi hành kỷ luật đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên được thực hiện kịp thời. Một số UBKT Đảng ủy trực thuộc đã phối hợp với ban kiểm soát nội bộ để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

UBKT Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, UBKT các đảng ủy trực thuộc xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, trong đó tập trung vào việc chỉ đạo UBKT các cấp kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

UBKT Đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 5 tổ chức Đảng, 21 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định về tổ chức sinh hoạt đảng, về quản lý kinh tế, quản lý vốn của doanh nghiệp. Qua kiểm tra kết luận có 6 đảng viên sai phạm, phải xem xét xử lý, đã thi hành kỷ luật 4 trường hợp và đang tiếp tục chỉ đạo xử lý 2 trường hợp.

Quý I/2013, các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã xem xét, xử lý kỷ luật 4 tổ chức Đảng. Nội dung vi phạm trong thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, không chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; thiếu sâu sát trong việc lãnh đạo, thực hiện việc tuyển dụng cán bộ, quản lý kinh tế của đơn vị.

Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 70 người, trong đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định kỷ luật 1 đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định kỷ luật 4 đảng viên. Trong số đảng viên vi phạm, có 11 đồng chí bị xử lý pháp luật. Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm quản lý kinh tế, phẩm chất đạo đức, lối sống, sinh con thứ 3, thiếu tinh thần trách nhiệm được giao...

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2013 của UBKT Đảng ủy Khối là tiếp tục chỉ đạo UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và báo cáo kết quả về UBKT Đảng ủy Khối trước ngày 30/4/2013. Tham mưu giúp BCH Đảng bộ Khối xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy các cấp”, hoàn thành trong tháng 10/2013. Tham mưu giúp cấp ủy triển khai tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và thành lập các tổ kiểm tra, giám sát. Chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng; xem xét thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền; đẩy mạnh giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Ngoài ra, UBKT Đảng ủy Khối sẽ phối hợp với Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương thực hiện việc khảo sát tình hình thực hiện các hướng dẫn, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…  

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Dương đã biểu dương những kết quả mà UBKT các cấp đã đạt được. Đồng chí yêu cầu UBKT các cấp đẩy mạnh kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao khi cần thiết. Đối với những cấp ủy còn chậm ban hành chương trình kiểm tra, cần khẩn trương hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy trực thuộc tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy viên và UBKT đảng ủy cơ sở; tiếp tục kiện toàn và bổ sung đủ cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra đảng, nhất là các đảng ủy trực thuộc Khối; cần xây dựng kế hoạch và phát động thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm ngày thành lập Ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2013).

Lan Hương

.
.
.
.