.
.

Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương:

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012

Thứ Tư, 17/04/2013|11:22

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Khối trưởng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quynh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW; Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TW; Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà XB Chính trị quốc gia - Sự thật, Khối phó Khối thi đua đã báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2012. Báo cáo nêu rõ: Năm 2012, các cơ quan trong Khối Thi đua đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết những chủ trương lớn, thực hiện nhiều đề án quan trọng về công tác xây dựng Đảng đúng trọng tâm, sát yêu cầu thực tiễn.

Công tác thi đua dần đi vào nền nếp. Các cơ quan trong Khối đã làm tốt công tác tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan tổ chức tổng kết công tác thi đua và trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Đồng thời thẩm định, tổng hợp trình các cơ quan có liên quan công nhân danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cơ quan đảm bảo đúng luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; nội dung thi đua thiết thực, cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị, cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức các phong trào thi đua đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng có hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị đã được hoàn thành toàn diện, một số lĩnh vực công tác đạt chất lượng, hiệu quả cao. Các mô hình, điển hình tiêu biểu như: phát động phong trào thi đua về “Mô hình phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”; tôn vinh 80 điển hình “Dân vận khéo”; tuyên dương 500 Bí thư chi bộ tiêu biểu; phát động cổ vũ và công nhân các sáng kiến, giải pháp cải tiến lối làm việc...

Trong năm qua, Khối thi đua đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động như: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan trong Khối thi đua; các buổi giao lưu, thi đấu văn nghệ, thể thao... Nhiều đơn vị trong Khối đã rất tích cực, nhiệt tình tham gia, tổ chức các hoạt động của Khối, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn thể cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan, tạo sự đoàn kết, hiểu biết, chia sẻ, tin cậy lẫn nhau. Thông qua đó, phong trào thi đua được phát động và duy trì tốt, hoạt động thi đua trong Khối từng bước được đổi mới, ngày càng có ý nghĩa góp phần tích cực vào việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Năm 2013, Khối thi đua xác định sẽ nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013). Thi đua tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng chương trình công tác năm 2013 và lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các đề án, chuyên đề do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và các công việc theo chương trình đã đề ra cũng như giải quyết tốt các vấn đề đột xuất, phát sinh. Gắn phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi trọng việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở trong mỗi cơ quan; kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng trong 12 cơ quan của Khối Thi đua. Bên cạnh đó, năm 2013, sẽ tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác, toạ đàm hội thảo để tiếp thu những cái mới và những cách làm hay trong công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức giao lưu văn hoá, thể thao giữa các đơn vị trong Khối Thi đua để tăng thêm sự đoàn kết, hiểu biết, học tập lẫn nhau, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu cho dự thảo báo cáo. Đồng chí mong muốn, năm 2013 tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để có đủ năng lực thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp tổ chức, triển khai công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình; chú trọng kiện toàn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu Nhà xuất bản chính trị quốc gia - Sự thật làm Khối trưởng năm 2013 và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng đã ký giao ước thi đua năm 2013.

Lan Hương

.
.
.
.