.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 15/05/2013|22:01

 

Chiều 14/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước đó, vào buổi sáng đoàn đại biểu dự hội nghị vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu di tích lịch sử.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí thường trực đảng ủy, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc và đại diện 45 tập thể, 47 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối.

 

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo. Trong bối cảnh Đảng bộ Khối đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, việc tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Hội nghị tập trung đánh giá những ưu, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc, những bài học, kinh nghiệm hay cần nhân rộng; qua đó đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

 

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

 

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 do đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày tại Hội nghị nêu rõ: 2 năm qua, Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc đã nghiêm túc, tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện của từng đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các Nghị quyết quan trọng của Trung ương. Đến nay, 8 nhóm nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị 03 đều đã được triển khai thực hiện. Qua việc thực hiện Chỉ thị và các phong trào thi đua yêu nước tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình trên mọi lĩnh vực của sản xuất và đời sống. Việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành hành động tự giác, tích cực của đại đa số cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong toàn Đảng bộ Khối. Tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, đoàn kết, ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí được nâng lên rõ rệt. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu được quan tâm và ngày càng trở nên rõ nét. Chính thông qua việc học tập và làm theo Bác đã khích lệ, động viên mọi người tạo ra các phong trào hành động cách mạng sôi động, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng.

 

Sáng 14/5, các đại biểu dự Hội nghị đã vào Lăng viếng Bác, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu di tích Phủ Chủ tịch.
Sáng 14/5, các đại biểu dự Hội nghị đã vào Lăng viếng Bác, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu di tích Phủ Chủ tịch.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đến từ Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản, đã tập trung làm rõ thêm những kết quả đã đạt được. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: việc triển khai tại một số đơn vị còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ; việc tổ chức thực hiện tại một số nơi còn lúng túng, chưa lôi cuốn được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia…và làm rõ nguyên nhân, các đại biểu thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 và thời gian tiếp theo, đó là: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 

 

khen thưởng 1

 

khen thưởng 1

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối.

Nhân dịp này, 45 tập thể và 47 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối tặng Bằng khen.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối đạt được qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác cao trong toàn Đảng bộ, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị; với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Bên cạnh đó, chú trọng rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ. Ở mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, ban thường vụ cấp ủy, ban lãnh đạo và đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chỉ đạo lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm  trong một thời hạn nhất định. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, hình thức; nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Qua đó đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo doanh nghiệp phát triển vững chắc. /.

Thanh Tùng

 

.
.
.
.