.
.

Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương:

Hội nghị chuyên đề Chỉ thị 03-CT/TW năm 2013

Thứ Năm, 13/06/2013|16:51

Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời Kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 12/6/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" năm 2013 cho hơn 200 cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC).

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Lại Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SCIC cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và lãnh đạo SCIC.
GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia Cao cấp, Ủy viên thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" với nội dung trọng tâm là tư tưởng, những lời nói, việc làm cụ thể của Bác trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy khối phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sâu sát quần chúng, chú ý tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, quan tâm đến mọi mặt đời sống của nhân dân; sẵn sàng tiếp thu ý kiến phê bình và kiên quyết sửa chữa những khuyết điểm; tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng theo tinh thần cán bộ là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Toàn bộ suy nghĩ của Bác đều xoay quanh chữ "dân". Cả cuộc đời Bác là tấm gương bình dị, gần gũi với nhân dân. Bác dạy: "Cán bộ phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Lời nói phải đi đôi với việc làm, nói ít làm nhiều. Tự mình phải mẫu mực để xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân"…

Hội nghị là dịp để cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc hai đảng bộ cùng nhau ôn lại, hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối và Đảng ủy SCIC đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa các nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của hai Đảng bộ. Đồng chí mong muốn qua Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo gương Bác, đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Bên cạnh đó, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên để rà soát và bổ sung các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người lao động theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và mỗi cá nhân, nhằm phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối và SCIC tặng hoa cho GS.TS Hoàng Chí Bảo
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối và SCIC tặng hoa cho GS.TS Hoàng Chí Bảo

Đồng chí Lại Văn Đạo cho biết: Từ nhận thức, tình cảm thiêng liêng và niềm tin son sắc với Bác, cán bộ, đảng viên và người lao động của SCIC nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đơn vị ổn định phát triển./.

Lan Hương

.
.
.
.