.
.

Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp Ximăng sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 21/06/2013|15:05

Sáng 20/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hai năm qua, Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy Đảng trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW cũng như tình hình thực tế của đơn vị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của các tổ chức đảng, đoàn thể một cách thường xuyên, nề nếp. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng công ty đã có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ Tổng công ty đã gắn kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cũng như kiểm điểm cuối năm của các cấp ủy. Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc đã bổ sung, hoàn chỉnh những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị, từ đó xác định rõ nội dung phấn đấu của từng cá nhân để đăng ký thực hiện.

Công tác tuyên truyền được chú trọng gắn giữa “xây” với “chống”, chủ động phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chú trọng tuyên truyền những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sức lan tỏa, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm tích cực, tự giác, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cá nhân trong đơn vị.

Kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 03 đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên, tích cực góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Tổng công ty luôn chú trọng cải tiến công tác quản lý theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như tổng sản lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách nhà nước luôn đạt và vượt kế hoạch. Thực hiện công tác an sinh xã hội, đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực như tham gia xóa cầu khỉ ở tỉnh Cà Mau, xây dựng trường học ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ngãi, Quảng Nam…với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối.
Đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp Xi măng đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03 nói riêng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nói chung. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty cần chỉ đạo sát sao, đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 thành công việc thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty cũng cần chú trọng việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp thiết thực để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng, hiệu quả.

Nhân dịp này, 2 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen; 27 tập thể và 49 cá nhân được Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng./.

Thanh Tùng

.
.
.
.