.
.

Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 31/07/2013|14:23

Ngày 30/7/2013, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối thay mặt Đảng ủy Khối báo cáo với Đoàn kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị thời gian qua. Theo đó, Đảng ủy khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc quán triệt nghiêm túc các nội dung kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến cấp ủy, đảng viên, trên cơ sở đó ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp mình tập trung thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã kiểm điểm sâu về nhận thức và việc cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, đơn vị để thực hiện và có giải pháp lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Sau kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các cấp ủy đều tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đồng thời triển khai thực hiện đến các cấp ủy cơ sở trực thuộc.

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Khối được nâng cao, thấy rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân đã thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, chân tình mang tính xây dựng, đi thẳng vào nội dung trọng tâm, phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm của cá nhân gắn với trách nhiệm tập thể, đề cao tinh thần tự giác, cầu thị; thảo luận các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra…

Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị của các cấp ủy đảng trong Đảng ủy Khối đã triển khai nghiêm túc, gắn chặt với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức cụ thể phù hợp với từng ngành, từng đơn vị qua đó tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các lãnh đạo chủ chốt các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng luôn gương mẫu đi đầu trong học tập, sáng tạo trong lao động, tiết kiệm trong tiêu dùng, “nói đi đôi với làm”…

Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đã ghi nhận những cố gắng của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trong việc triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị cũng như thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và có nhiều sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 03. Đồng chí nhấn mạnh: Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 còn phải thực hiện lâu dài, kiên trì, bền bỉ nên Đảng ủy Khối cần nêu rõ lộ trình thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém, khuyết điểm gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Đồng thời, cần có lộ trình cụ thể cho việc thực hiện các giải pháp khắc phục sau kiểm điểm; phát hiện và biểu dương kịp thời các nhân tố điển hình tiên tiến.

Đồng chí lưu ý: Đây là Đảng bộ lớn, quan trọng với hơn 7 vạn đảng viên cả ở trong và ngoài nước, vì vậy, Đảng ủy Khối cần có đánh giá về việc thực hiện phương thức quản lý đảng viên 2 chiều, nêu kiến nghị đề xuất về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác đảng ở các doanh nghiệp Nhà nước, cơ chế phối hợp với các tổ chức đảng trong Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Lan Hương

.
.
.
.