.
.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương:

Hội thảo chuyên đề Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Sáu, 23/08/2013|10:10

Ngày 22/8/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự Hội nghị, có đồng chí Mai Trực - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Viết Hơn - Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ Biên tập đề án và nghị quyết chuyên đề cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án và đại diện Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Khối.

Báo cáo đề dẫn chuyên đề cho thấy: Nhận thức rõ tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay và nguy cơ của vấn đề đó đối với sự nghiệp cách mạng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó xác định rõ: Phải kiên quyết đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng là nhân tố quan trọng để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, thực hiện thành công nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra. Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định thành lập ban Chỉ đạo Đề án “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”, kết quả triển khai Đề án sẽ là cơ sở, căn cứ khoa học để ban hành Nghị quyết chuyên đề. Đây là công việc rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Thay mặt Tổ Biên tập Đề án, đồng chí Trần Thanh Khê đã gợi ý thảo luận nhằm làm rõ thêm một số nội dung cơ bản trong Đề án.

Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án định hướng nội dung thảo luận
Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án định hướng nội dung thảo luận

Để phục vụ đề án, hai đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát tại một số đảng bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở, điều tra (bằng phiếu) để nắm rõ, hiểu sâu, hiểu đúng và đánh giá đúng tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Khối; những biểu hiện suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nguyên nhân của sự suy thoái. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát tại đơn vị, Tổ biên tập đã xây dựng đưa ra các nhóm giải pháp có tính khả thi, làm căn cứ để xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Nhiều đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến sâu sắc cho Đề án
Nhiều đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến sâu sắc cho Đề án

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đều nhất trí cao với chủ trương của Đảng ủy Khối về việc cần thiết phải xây dựng nghị quyết chuyên đề về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh, nguy cơ, thách thức đối với Đảng ta hiện nay là: Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp… làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước.

Đây là vấn đề rất khó, vì sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống luôn được che đậy dưới nhiều hình thức, lại gắn liền với lợi ích cá nhân.

Thực tế cho thấy, sức mạnh đấu tranh trong tổ chức Đảng đang bị suy giảm, tình trạng dĩ hòa vi quý, biết nhưng không dũng cảm đấu tranh... Điều đó đã trở thành nếp nghĩ của một bộ phận cán bộ và đảng viên. Do vậy, muốn chống tệ thoái hóa, biến chất về tư tưởng, đạo đức, phẩm chất của cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng và từng đảng viên cần nhận thức đúng và nắm chắc những vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Từng cấp ủy và từng đảng viên phải xem xét và đánh giá đúng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống ở bản thân mình và cơ quan, đơn vị mình đến mức độ nào. Từ đó, xác định rõ vấn đề gì là then chốt, cấp bách cần đấu tranh khắc phục. Bên cạnh đó, các cấp ủy  Đảng cần xây dựng tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên và có biện pháp bảo vệ người đấu tranh, bảo vệ Đảng. Trong đấu tranh, đề cao tinh thần xây dựng, với tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau một cách chân tình. Trên cơ sở đó đề ra kế hoạch, giải pháp, nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái.

Qua Hội thảo này, các ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ được Tổ Biên tập tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung  để hoàn thiện Đề án.

Lan Hương

.
.
.
.