.
.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương:

Hội thảo xây dựng mô hình tổ chức đảng của đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Khối

Chủ Nhật, 11/08/2013|15:40

Ngày 9/8/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội thảo mô hình tổ chức đảng của đảng bộ tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chủ trì buổi Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, các đồng chí bí thư, phó bí thư, lãnh đạo điều hành các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án về mô hình tổ chức đảng của đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Từ khi thành lập, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, cơ cấu tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối bao gồm các tổ chức đảng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty hạng đặc biệt thuộc Nghị định 86/2006-NĐ/CP, ngày 20/4/2007 của Chính phủ, qua gần 7 năm hoạt động, Đảng ủy Khối đã nâng cấp, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc, kiện toàn tổ chức đảng, đến nay Đảng bộ Khối có 34 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 32/34 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng (doanh nghiệp), 02/34 đảng bộ cơ quan. Nhìn tổng thể, mô hình tổ chức các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối có 2 loại: đảng bộ toàn doanh nghiệp và đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp, trong đó có 10 đảng bộ toàn doanh nghiệp và 22 đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp, 2 đảng bộ cơ quan.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến đóng góp cho Đề án
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương phát biểu ý kiến đóng góp cho Đề án

Những năm qua, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức cơ bản, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã đẩy mạnh các mặt công tác đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, xã hội trong doanh nghiệp; vai trò của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc được khẳng định, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Tuy nhiên, những kết quả tích cực trên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng theo yêu cầu của Trung ương. Vai trò của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong một số quy định và văn bản hướng dẫn của cơ quan đảng chưa sát hợp nên gặp khó khăn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ. Mô hình tổ chức đảng còn nhiều bất cập như Kết luận số 50-KL/TW của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) đã tổng kết; phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng chưa theo kịp với mô hình và quản lý điều hành của doanh nghiệp, vai trò lãnh đạo trong toàn doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, vướng mắc…

Tại Hội thảo, phần lớn các ý kiến đều cho rằng: Dù mô hình tổ chức đảng nào thì cũng có chức năng lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, công tác cán bộ (nhiệm vụ của ban cán sự đảng) trong toàn doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy đảng bộ toàn doanh nghiệp và chưa toàn doanh nghiệp có những hạn chế, vướng mắc như: mô hình tổ chức đảng chưa gắn với mô hình quản lý doanh nghiệp, còn có đảng bộ công ty mẹ chưa bao gồm hết tổ chức đảng doanh nghiệp trong cơ cấu công ty mẹ; không phát huy được vai trò lãnh đạo về nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ đối với các tổ chức đảng ở doanh nghiệp, đơn vị thành viên trực thuộc cấp ủy địa phương; địa bàn hoạt động rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố nên có nơi khó khăn trong việc tổ chức nghiên cứu, triển khai nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước; bồi dưỡng đảng viên mới, thực hiện một số nghiệp vụ công tác đảng chưa kịp thời; quản lý đảng viên ở các địa phương xa còn gặp khó khăn…

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội thảo

Để khắc phục những bất cập về mô hình tổ chức đảng, đảm bảo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thì cần phải xây dựng các loại mô hình đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Các ý kiến góp ý của đại biểu rất thẳng thắn, đa chiều và đều khẳng định việc nghiên cứu, xây dựng, kiện toàn mô hình tổ chức đảng là rất cần thiết, phù hợp với việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; gắn chặt yêu cầu công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ của doanh nghiệp. Việc xây dựng, kiện toàn mô hình tổ chức đảng phải thừa kế những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được, vừa đáp ứng yêu cầu của tiến trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phù hợp với điều kiện, quy mô, đặc điểm cụ thể của từng đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng và quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối.

Quang cảnh buổi Hội thảo

Quang cảnh buổi Hội thảo

Mục tiêu xây dựng các loại mô hình tổ chức đảng nhằm bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng hạng đặc biệt quan trọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng.

Qua Hội thảo này, các ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ được Tổ Biên tập tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung vào Đề án để sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.

Lan Hương

.
.
.
.