.
.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW lần thứ 12: Tập trung các giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2013

Thứ Sáu, 02/08/2013|14:09

Ngày 31/7, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng). Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan chuyên trách công tác Đảng các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW"; nghị quyết chuyên đề "Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/7/2007 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, dự thảo Báo cáo nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn gay gắt về tài chính và thị trường, 6 tháng đầu năm Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra; thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Chính phủ và Đảng ủy Khối, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Các đơn vị thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, ngân hàng giữ được mức tăng trưởng bằng hoặc tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2012, đã đạt trên 50% kế hoạch năm 2013 về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách. Đa số doanh nghiệp trong Khối đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, vai trò của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc được khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo từng bước được nâng cao. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát được tăng cường; việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nghiêm túc theo đúng quy định của Trung ương, sau hơn một năm thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại ở các cấp ủy đã có những chuyển biến tích cực.

Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, với tổng kinh phí đăng ký trong năm 2013 đạt 2.521 tỷ đồng, trong 6 tháng đã giải ngân được 734 tỷ đồng.

2.JPG
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc đến từ Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân vận Đảng ủy Khối... đã bổ sung, làm rõ những nội dung được nêu trong các dự thảo báo cáo, chuyên đề, nghị quyết. Các ý kiến đề nghị tập trung phân tích, đánh giá một cách thẳng thắn, cụ thể, sâu sắc, khách quan về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, bất cập trong thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và cả năm 2013.

Đối với chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan chuyên trách công tác Đảng các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW", các dadj biểu tham gia ý kiến nhằm đánh giá đúng thực trạng về tổ chức, bộ máy; về số lượng, chất lượng cán bộ chuyên trách và kết quả hoạt động của cơ quan chuyên trách; về công tác lãnh đạo của đảng ủy, ban thường vụ đối với cơ quan chuyên trách và việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách, từ đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp xây dựng, củng cố, kiện toàn cơ quan chuyên trách theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, có chất lượng, hiệu quả, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng ở đơn vị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: 6 tháng cuối năm 2013 tình hình kinh tế - xã hội trong nước dự báo tiếp tục khó khăn; tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường cạnh tranh khu vực và quốc tế ngày càng gay gắt. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2013, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên theo lộ trình đề án tái cơ cấu tổng thể giai đoạn 2012 - 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó đề ra các giải pháp quyết liệt, rà soát lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với diễn biến mới của thị trường. Tập trung đầu tư vào lĩnh vực cốt lõi, thế mạnh, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng có kiểm soát hợp lý để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng đồng chí Nguyễn Phước Thanh nhận nhiệm vụ mới.
              Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng đồng chí Nguyễn Phước Thanh          nhận nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh những vấn đề trong các dự thảo báo cáo, chuyên đề, nghị quyết được nêu tại Hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đóng góp, bổ sung, đặc biệt chú trọng đánh giá sự tác động của cơ chế đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, từ đó có những biện pháp phù hợp, đồng thời đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh toàn diện, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã chia tay đồng chí Nguyễn Phước Thanh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Đồng chí Nguyễn Phước Thanh vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

Thanh Tùng

.
.
.
.