.
.

Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2010-2015

Thứ Hai, 09/09/2013|20:15

Ngày 06/9/2013, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý chủ trì Hội nghị.

Dự và chỉ đạo có các đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng quản lý, Ban Điều hành VDB, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng ủy VDB.

Đồng chí Bí Thư Đảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Đào Ngọc Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên chuyên trách HĐQL; Trần Phú Minh, Phó Tổng Giám đốc VDB, Nguyễn Việt Cường, Giám đốc Sở Giao dịch II
Đồng chí Bí Thư Đảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Đào Ngọc Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên chuyên trách HĐQL; Trần Phú Minh, Phó Tổng Giám đốc VDB, Nguyễn Việt Cường, Giám đốc Sở Giao dịch II

Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VDB nhiệm kỳ 2010 - 2015 nêu rõ: Đảng bộ VDB là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 505 đảng viên (465 đảng viên chính thức, 40  đảng viên dự bị), sinh hoạt tại 3 Đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở và 21 chi bộ trực thuộc. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo hệ thống vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao, kịp thời của Chính phủ và các Bộ ngành, cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống với những giải pháp điều hành chủ động nhạy bén, linh hoạt, kịp thời của Ban điều hành. VDB cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, với vai trò là ngân hàng chính sách trong thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, Đảng bộ VDB tập trung lãnh đạo tích cực thực thi các giải pháp, biện pháp về chính sách tiền tệ, thận trọng linh hoạt, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, giảm phát, góp phần chống suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong giai đoạn 2011-2012 và 06 tháng đầu năm 2013, VDB đã huy động và tiếp nhận 185.566 tỷ đồng, cung ứng cho nền kinh tế trên 132.000 tỷ đồng; đáp ứng yêu cầu vốn cho các dự án tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

VDB chủ động nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các nội dung và xây dựng hành lang pháp lý tổ chức hoạt động của VDB trong hoạt động hệ thống ngân hàng theo hướng: Tiếp tục đổi mới chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước phù hợp với lộ trình định hướng hoạt động nhằm từng bước thu hẹp dần hình thức hỗ trợ trực tiếp, mở rộng hỗ trợ gián tiếp chuyển từ ưu đãi đầu vào lãi suất sang ưu đãi về điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ; Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động, rà soát lại quy chế quản lý điều hành, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng quản trị.

Đảng bộ đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ đã quan tâm đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả và đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao vai trò các cấp ủy đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhằm nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương đến toàn bộ cán bộ, đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên hàng năm được chú trọng, Đảng ủy đã cử 176 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và 96 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối mở. Việc xét duyệt hồ sơ, thủ tục, kiểm tra đánh giá nhận thức được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã thực hiện kết nạp 101 đảng viên, chuyển đảng chính thức 72 đảng viên; làm thủ tục tiếp nhận 73 đảng viên, chuyển đi 49 đảng viên

Bên cạnh đó, VDB là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về xóa đói giảm nghèo. Đảng ủy NHPT đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên và cán bộ, viên chức, đảng viên các tổ chức Đảng trực thuộc tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện trong và ngoài ngành. Bằng những việc làm cụ thể như thăm hỏi, đóng góp tiền và hiện vật, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội: Trẻ em tàn tật, trẻ mồ côi, đồng bào nghèo thuộc 20 xã nghèo; nhận phụng dưỡng, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong cả nước, các Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng,… Xây dựng Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn; trùng tu phục dựng hố bom Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc; ủng hộ các công trình trên đảo Trường Sa. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 3 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai là Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai. VDB đã lập "Quỹ hỗ trợ giảm nghèo" bằng việc huy động sự đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống (hàng tháng mỗi CBVC trích 1% tiền lương), kêu gọi các Nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái, chung tay góp sức cùng NHPT hỗ trợ cho đồng bào nghèo.

Hội nghị đã đi sâu đánh giá những mặt đạt được và những vấn đề còn hạn chế, đề ra các giải pháp khắc phục, trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác Đảng; lãnh đạo hệ thống duy trì, củng cố kết quả đã đạt được và vượt các chỉ tiêu được giao; xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hoàn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ; hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ mới phục vụ quản trị điều hành, quản trị hệ thống..., thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ VDB thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VDB đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho với vai trò là công cụ của Chính phủ, hiệu quả hoạt động và có đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế.

Đảng bộ VDB cần thực hiện tốt các nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2010 – 2015, thường xuyên coi trọng và lãnh đạo thực hiện tốt, có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống nhằm tạo ra sự đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013 và các năm tiếp theo. Đảng bộ tiếp tục coi trọng và lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra giám sát; quan tâm đến các đoàn thể chính trị và tạo điều kiện để trở thành đơn vị nòng cốt trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, Đảng bộ VDB cần khắc phục những tồn tại đã chỉ ra trong báo cáo kiểm điểm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thành công đề án tái cấu trúc doanh nghiệp trên cơ sở đổi mới, hình thành mô hình quản trị và cơ chế điều hành, hiệu quả với nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng cao; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Cũng tại Hội nghị này, Đảng bộ đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Đào Ngọc Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên chuyên trách HĐQL; Trần Phú Minh, Phó Tổng Giám đốc VDB, Nguyễn Việt Cường, Giám đốc Sở Giao dịch II./.

Tin, ảnh: Trần Hải

.
.
.
.