.
.

Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW các Đảng ủy Trung ương

Thứ Hai, 30/09/2013|09:50

Ngày 26/9/2013, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 đối với các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban
Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Các đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 03 đã chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cùng Thường trực các Đảng ủy: Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn, Hội LHPN Việt Nam, LĐLĐ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đến từ các đảng ủy đã phát biểu tham luận tập trung vào một số nội dung cơ bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, tham mưu của Bộ phận giúp việc trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị từ đầu năm đến nay. Đồng thời đi sâu phân tích, làm rõ những mô hình, cách làm mới, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị trong thời gian tới.

Bám sát chủ đề của năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, việc thực hiện Chỉ thị 03 được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Việc học tập và làm theo gương Bác dần đi vào nền nếp; ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu được nâng cao; lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc và có sự chuyển biến tích cực. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng lâu dài được tập trung khắc phục thực hiện dứt điểm. Việc đăng ký nội dung phấn đấu học tập, làm theo và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, cụ thể, dễ làm, dễ kiểm tra.

Ngay từ đầu năm, các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội đã đưa nội dung kiểm tra, thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra, giám sát cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Đồng thời các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức thực hiện, từ đó đúc rút kinh nghiệm cho quá trình thực hiện tiếp theo. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 tại các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội đã xuất hiện nhiều mô hình mới với cách làm thiết thực sáng tạo.

Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận Hội nghị

Làm theo tấm gương của Bác, các lực lượng cán bộ, chiến sỹ CAND đã có nhiều việc làm thiết thực thể hiện tình nhân ái, bao dung như: Cảnh sát giao thông hướng dẫn, giúp đỡ các cụ già, trẻ em, người tàn tật tham gia giao thông an toàn. Từ đầu năm 2013 đến nay, chỉ tính riêng Công an Tp Hà Nội đã có hơn 5.000 lượt cảnh sát giao thông tận tụy phục vụ người dân, được nhân dân gửi thư cảm ơn và khen ngợi; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy quên mình chiến đấu với giặc lửa để cứu tính mạng, tài sản của nhân dân... Tại Đảng bộ Quân đội, đã có nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến thể hiện ý thức, trách nhiệm, tình cảm và lòng kính yêu của cán bộ, chiến sĩ đối với Bác Hồ. Từ cơ quan đến đơn vị và ở các cương vị công tác khác nhau, từ vị tướng đến chiến sĩ binh nhì… trong mỗi việc làm dù công việc lớn hay nhỏ, giản đơn hay khó khăn phức tạp đều thể hiện rất rõ tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần tiếp tục tô thắm phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ở nhiều cương vị khác nhau, từ tổ trưởng sản xuất đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng luôn gương mẫu đi đầu trong học tập, sáng tạo, tiết kiệm, nói đi đôi với làm, thực sự là tấm gương để cán bộ quần chúng noi theo. Tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã cụ thể hóa “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” và chọn chủ đề năm 2013 là “Năm nâng cao chất lượng chi bộ” nhằm thực hiện tốt công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng...

Để việc thực hiện Chỉ thị 03 đi vào nền nếp hơn, các đại biểu cũng kiến nghị Trung ương hàng năm sớm bổ sung ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và lựa chọn các chuyên đề, nội dung tác phẩm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với từng năm; cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi hơn các điển hình học tập và làm theo gương Bác tại các cấp nhằm kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần học tập và làm việc của từng tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Chỉ thị 03 thời gian quan của các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém; giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện cụ thể, hiệu quả. Đặc biệt, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã được các đảng bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101 về trách nhiệm nêu gương và Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm.

Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2013 được thực hiện kịp thời, nghiêm túc và có một số điểm mới, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Bên cạnh đó, các cấp ủy đã hướng dẫn đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện, đặc điểm, nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Các cuộc tọa đàm, hội thảo về chuẩn mực đạo đức, đạo đức công vụ mang ý nghĩa thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Lê Hồng Anh chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị 03 là: Một số cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ chủ chốt nhận thức chưa đầy đủ về thực hiện Chỉ thị 03, dẫn đến có nơi, có lúc cong buông lỏng hoặc lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; vai trò nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy; còn thụ động, ỷ lại, trông chờ ở cấp trên; việc triển khai và kết quả đạt được chưa đồng đều, chưa thường xuyên, liên tục trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức còn dàn trải; sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng về nội dung và hình thức, chất lượng thấp; nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên còn chung chung; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tại một số cấp  ủy chưa được coi trọng; vai trò bộ phận giúp việc của một số cấp ủy chưa được phát huy tốt...

Về phương hướng thực hiện Chỉ thị 03 trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu cấp ủy và từng đồng chí ủy viên cần xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Quá trình thưc hiện Chỉ thị phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Bên cạnh đó, các cấp ủy tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1973-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị trong các cơ quan hành chính Nhà nước, nơi có một bộ phận rất đông cán bộ, đảng viên, công chức hằng ngày xử lý các công việc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; chú trọng chỉ đạo thực hiện các quy định về nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh đã ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đảng ủy nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị các ngành ở Trung ương xây dựng, ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo ngành dọc của mình ở địa phương.

Lan Hương
 

.
.
.
.