.
.

Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ Tư, 12/11/2014|16:40

* Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 69 – KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã triển khai các nội dung cơ bản Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 244 – QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn số 26 – HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; một số Hướng dẫn, Quy định liên quan của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối DNTW.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối DNTW.

Quán triệt chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, các văn bản của Đảng ủy Khối DNTW được triển khai tại Hội nghị bao gồm: Kế hoạch số 69 – KH/ĐUK ngày 29/9/2014 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hướng dẫn số 32 – HD/ĐUK ngày 15/10/2014 về công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020; Kế hoạch số 434 – KH/ĐUCQ ngày 24/10/2014 của Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, Đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối bắt đầu từ tháng 4/2015, hoàn thành trong tháng 5/2015; Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối hoàn thành trong tháng 7/2015. Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối bắt đầu từ tháng 6/2015, hoàn thành trong tháng 8/2015. Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW trong khoảng từ tháng 9/2015 đến tháng 10/2015. Đảng ủy Khối chọn một số đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội điểm trong quý II năm 2015.

Các đồng chí dự Hội nghị.
Các đồng chí dự Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Coi trọng chất lương, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, người lao động. Công tác nhân sự phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Đặc biệt lưu ý một số điểm mới trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cũng trực tiếp trao đổi và làm rõ những ý kiến thảo luận của các đại biểu về quy chế bầu cử, tiêu chuẩn cơ cấu cấp ủy, tiêu chuẩn cấp ủy viên và một số vấn đề khác.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW./.

Nhật An

 

.
.
.
.