.
.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương: Nhân rộng nhiều tấm gương bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu

Thứ Tư, 17/12/2014|08:20

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc tái cơ cấu DNNN hiện nay giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường vai trò dẫn dắt nền kinh tế của DNNN, hình thành các DNNN vững mạnh, đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Có được thành công đó, không thể không nói đến vai trò của các bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu DNNN.

Tổng Bí thư chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí Bí thư Chi bộ tiêu biểu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu

Xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả

Sau gần 3 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, những năm qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã ra Kết luận số 13 KL/ĐUK, ngày 03/01/2014 của BTV Đảng uỷ Khối về tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK ngày 08/4/2014 của BTV Đảng uỷ Khối về “Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”, tạo cơ sở pháp lý đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

Từ năm 2011 đến nay, toàn bộ 28 đơn vị trong Đảng bộ Khối đều đã hoàn thành xây dựng đề án, trong đó có 19 đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 09 đề án do các Bộ chủ quản phê duyệt. Đến nay có 5 công ty mẹ đã cổ phần hóa: Bảo Việt, Xăng dầu, Thép, Dệt may, Hàng không. Năm 2015 cần cổ phần hoá 5 công ty mẹ của các đơn vị còn lại là: Hàng Hải, Sông Đà, Tàu Thủy, HUD, Xi-măng.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã thực hiện cổ phần hóa được 14/39 doanh nghiệp cần phải cổ phần hóa trong năm 2014 và đã thoái vốn được 4.311 tỷ đồng.

Hiệu quả từ việc tái cơ cấu đã và đang ngày càng được khẳng định, các doanh nghiệp sau khi sắp xếp, đổi mới đều làm ăn hiệu quả, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một điển hình. Ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu, Tập đoàn Dầu khí đã khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị, cụ thể: giải thể Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Nhập khẩu và Phân phối than Dầu khí để chức năng này cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật; thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây)... Bên cạnh đó, Tập đoàn có nhiều biện pháp, hình thức nhằm tối ưu hóa sản xuất kinh doanh, áp dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong toàn ngành. Kết quả trong 3 năm, toàn Tập đoàn đã tiết giảm trên 12.050 tỷ đồng. Mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn Dầu khí vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, vững chắc với tổng doanh thu hợp nhất 3 năm ước đạt 1.112,4 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 16,51%/năm.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực cho biết, sau khi cổ phần hóa, hiệu quả hoạt động của tập đoàn đã tăng lên rõ rệt, cụ thể: 6 tháng đầu năm 2014, EVN tiếp tục thực hiện thoái vốn thành công tại 02 công ty cổ phần là CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina (Land Sài Gòn); CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (EVNLand Central) và đang thực hiện các bước thoái vốn và giảm vốn tại ABBank, ABS, GIC và EVNFinance theo quy định. Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, EVN đã tích cực thực hiện thoái vốn và giảm vốn tại các CTCP với tổng số tiền thu được là 701.255 triệu đồng.

Theo đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vietnam Airlines, cổ phần hóa là cơ hội để Vietnam Airlines thay đổi chính mình, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Tổng công ty không chỉ hiện tại mà cả các nguồn lực đầu tư trong tương lai. Tháng 11/2014, Vietnam Airlines chào bán gần 49 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 3,475% vốn điều lệ, giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần. Dự kiến, đơn vị này sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đồng lần đầu tiên vào cuối Quý 4/2015. Ngoài ra, Các ngân hàng thương mại lớn như: Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công Thương Việt Nam (VietinBank), Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sau khi cổ phần hóa đều đã quản lý tốt hơn, lợi nhuận thu về và các khoản nộp ngân sách Nhà nước lớn hơn so với trước khi cổ phần hóa.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương khẳng định: Hầu hết DNNN sau khi cổ phần hóa hoạt động có hiệu quả hơn với các chỉ tiêu về tài chính, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, vốn điều lệ đều tăng. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của DNNN, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã được nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho quốc phòng, an ninh và nhiều sản phẩm, dịch vụ công ích. Đặc biệt, trong bối cảnh lạm phát, suy giảm kinh tế những năm gần đây, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đóng góp quan trọng trong bình ổn giá cả, vật tư hàng hóa, góp phần để Nhà nước thực hiện các chính sách vĩ mô, ổn định xã hội, ngăn chặn suy giảm kinh tế; mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng tại DNNN được đổi mới phù hợp hơn với điều kiện doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường.

Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy

Nhằm tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định rõ trong Đề án tái cơ cấu DNNN, ngày 13/12, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương 244 bí thư chi bộ tiêu biểu đại diện cho gần 80 nghìn đảng viên thuộc các chi đảng bộ trong toàn Khối đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu DNNN. Thông qua việc tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đạt, vượt mức kế hoạch năm 2014 của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, đồng thời tái cơ cấu doanh nghiệp một cách toàn diện. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt sâu rộng về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong các năm 2014 - 2015. Coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần khẩn trương và kiên quyết hoàn thành.

Từ nhận thức này, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã rất chủ động trong vấn đề tái cơ cấu và bước đầu triển khai có hiệu quả, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp thông qua các việc làm cụ thể, thiết thực trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và công tác xây dựng Đảng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong doanh nghiệp.

Đại diện cho hơn 1.150 cán bộ, đảng viên của Ngân hàng Vietcombank trên địa bàn Hà Nội tham dự tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu, Bí thư chi bộ 26 thuộc Đảng bộ cơ sở Hội sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Trưởng phòng Vốn tín dụng quốc tế Nguyễn Quang Minh cho biết: “Muốn tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu, tin và làm theo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao thì trước hết bản thân phải gương mẫu, nhiệt tình và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc”.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Bằng khen và biểu trưng cho các bí thư chi bộ tiêu biểu
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Bùi Văn Cường trao tặng Bằng khen và biểu trưng cho các bí thư chi bộ tiêu biểu

Còn với Vũ Minh Đức - Bí thư chi bộ Ban Phát triển khai thác, Trưởng Ban Phát triển Khai thác, Tổng Công ty Khoan và Khai thác Dầu khí (PVEP) - một trong những Bí thư chi bộ trẻ và cũng là Trưởng ban trẻ nhất trong lịch sử ngành khoan, khai thác dầu khí, thời gian đầu, trải qua một số đợt tái cơ cấu tổ chức nên lực lượng Ban PTKT rất mỏng, chủ yếu là những kỹ sư trẻ, kiến thức chuyên môn tốt nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế. Nhận thấy hiện trạng đó, Bí thư Chi bộ Vũ Minh Đức đã bắt tay ngay vào việc kiện toàn bộ máy nhân lực cho Ban PTKT. Với kinh nghiệm bản thân, anh liên tục cử các cán bộ, đảng viên trẻ xuống làm việc thực tế tại các dự án để học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn trong công tác trên các giàn khoan. Mặt khác, Chi bộ Ban PTKT cũng chú trọng đặc biệt đến công tác đào tạo nội tại, đồng chí mời các “kỹ sư cứng”, đảng viên có thâm niên từ các dự án về làm việc tại Ban. Trên cơ sở đó, Chi bộ PTKT xây dựng các nhóm, thực hiện chế độ “kèm cặp” để các kỹ sư mới bám sát học hỏi kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị từ những người đi trước. Bởi vậy bộ máy Ban PTKT đã nhanh chóng đi vào vận hành ổn định, đưa hàng chục mỏ mới vào vận hành an toàn, hiệu quả, như: mỏ Sông Đốc (mỏ khai thác tận thu do các nhà thầu dầu khí nước ngoài bỏ lại), mỏ Kình Ngư Trắng…

Đồng thời các kỹ sư trẻ cũng được rèn luyện bản lĩnh để sẵn sàng đứng vào đội ngũ của Đảng. Đảng viên không chỉ phát triển từ số lượng mà còn ngày càng được nâng cao về chất lượng, tạo nhiều hứng thú trong sinh hoạt Đảng khi tổ chức, vận động đảng viên tham gia tích cực vào các buổi sinh hoạt chính trị, hoạt động văn thể mỹ của Đảng bộ PVEP, Chi bộ Ban PTKT.

Giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ 1 (gồm phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn, Khách hàng doanh nghiệp lớn, phòng Tập đoàn - Tổng công ty, phòng FDI và phòng Tài trợ thương mại), Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Xuân đã có nhiều việc làm thiết thực, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng chí luôn xác định đoàn kết và sức mạnh tập thể chính là chìa khóa của thành công trong mọi giai đoạn, cần phát huy sức mạnh tổng hợp toàn Chi bộ. Qua đó, Chi bộ ra nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo sát sao các mặt công tác kinh doanh như: huy động vốn, cho vay và dịch vụ,… đồng thời định kỳ đánh giá công tác hàng tháng, quý để thấy được kết quả công đã được và những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý để có biện pháp triển khai tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như vai trò cấp ủy, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Là người đứng đầu đơn vị trong vai trò Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Điện Biên, đứng trước nhiệm vụ được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng vừa lo tổ chức sản xuất đảm bảo trồng mới chăm đúng quy trình kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng vườn cây để Dự án có hiệu quả, vừa lo củng cố xây dựng bộ máy, giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động, góp phần đem lại cuộc sống ổn định cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, các bí thư chi bộ được tuyên dương lần này là những tấm gương Bí thư chi bộ tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao; nhiều năm liền là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ Khối.

Việc tuyên dương các Bí thư chi bộ tiêu biểu nhằm nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt, khích lệ, động viên các bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục công hiến, phấn đấu, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức trong các doanh nghiệp. Với các bí thư chi bộ, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là sự nhắc nhở các đồng chí nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy dân chủ, tìm tòi những giải pháp mới và tập trung mọi nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ, những khâu đột phá để nhanh chóng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường của đơn vị.

Lan Hương
 

.
.
.
.