.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tuyên dương 244 Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Thứ Tư, 17/12/2014|08:25

Ngày 13/12/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương 244 Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Dự Lễ tuyên dương có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía Đảng ủy Khối DNTW có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí trong ban thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; lãnh đạo Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc và 244 đồng chí Bí thư Chi bộ tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ Tuyên dương.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ Tuyên dương.

Những năm qua, bám sát chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng uỷ trực thuộc triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, với mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa, nhằm phát triển doanh nghiệp bền vững. Hầu hết các đơn vị trong Khối đều hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo về chất lượng, tiến độ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối  đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết số 30a của Chính phủ, qua 3 năm với tổng giá trị gần 11.000 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW  tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Những thành tựu trên càng khẳng định rõ vai trò của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng là công cụ vật chất quan trọng để Chính phủ điều tiết ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong quá trình này đã xuất hiện nhiều tấm gương Bí thư chi bộ tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của doanh nghiệp. Nhiều bí thư chi bộ đã lãnh đạo đơn vị nhiều năm liên tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh. Nhiều đồng chí tham mưu, đề xuất về ứng dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trên thế giới để triển khai áp dụng tại đơn vị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn lao động. Nhiều bí thư chi bộ bám sát chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Qua bình xét từ có sở, Đảng bộ trong Khối. đã lựa chọn 244 bí thư chi bộ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nhiều năm liền là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đảng bộ trong Khối.

Các đồng chí Bí thư Chi bộ tiêu biểu nhận khen thưởng tại Lễ Tuyên dương.
Các đồng chí Bí thư Chi bộ tiêu biểu nhận khen thưởng tại Lễ Tuyên dương.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng Khối nói chung, của các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu nói riêng. Đồng thời, hoan nghênh Đảng ủy Khối đã có sáng kiến tổ chức bình chọn và tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu. Qua đó quan tâm, động viên, hướng về cơ sở, đồng thời giúp đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, khích lệ, động viên các bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục công hiến, phấn đấu, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp. Với các bí thư chi bộ, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là sự nhắc nhở các đồng chí nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, các bí thư chi bộ tiêu biểu cần thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy dân chủ, tìm tòi những giải pháp mới và tập trung mọi nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ, những khâu đột phá để nhanh chóng tạo ra sự phát triển mới của đơn vị.

Các đồng chí Bí thư Chi bộ tiêu biểu nhận khen thưởng tại Lễ Tuyên dương.
Các đồng chí Bí thư Chi bộ tiêu biểu nhận khen thưởng tại Lễ Tuyên dương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó cần quan tâm giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến việc sắp xếp lại lao động trong các doanh nghiệp. Đảng uỷ Khối lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý vốn, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường. Đảng ủy Khối cần tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc XII của Đảng; tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trực tiếp là các chi bộ đảng. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể, nâng cao trách nhiệm của chi ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, coi trọng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Các đồng chí Bí thư Chi bộ tiêu biểu nhận khen thưởng tại Lễ Tuyên dương.
Các đồng chí Bí thư Chi bộ tiêu biểu nhận khen thưởng tại Lễ Tuyên dương.

Ghi nhận và biểu dương sự giúp đỡ, phối hợp công tác của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân mong rằng trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan chức năng đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Trước thềm năm mới 2015, với trách nhiệm, tình cảm và niềm tin sâu sắc, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối có nhiều sáng tạo, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014, làm tiền đề, động lực để năm 2015 thu được những thành tựu to lớn hơn./.

Thanh Tùng – Lan Hương

.
.
.
.