.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tháng 12/2014

Thứ Hai, 29/12/2014|10:50

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 12/2014. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm, nêu rõ những ưu khuyết điểm, những mặt mạnh yếu, được và chưa được của tập thể Ban Thường vụ và các cá nhân các đồng chí Ủy viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2014 về kết quả lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao. Các cá nhân trong Ban Thường vụ đã thẳng thắn tự phê bình và phê bình, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý, đề ra giải pháp để khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Việc kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; cho ý kiến vào dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khối trình Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối năm 2015; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 của cấp ủy; dự thảo Quy định về trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp trong việc tiếp thu ý kiến của các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, doanh nghiệp; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 cũng như dự thảo Nghị quyết công tác năm 2015 của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương; dự thảo Chương trình công tác năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cho ý kiến về một số nội dung khác.

Lan Hương - Thanh Tùng
 

.
.
.
.