.
.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2014

Thứ Ba, 02/12/2014|10:56

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức khai giảng Lớp trung cấp cấp lý luận chính trị - hành chính khóa I - 2014.

Dự khai giảng có lãnh đạo Ban Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối DNTW.

Các đại biểu và học viên dự Khai giảng.
Các đại biểu và học viên dự Khai giảng.

 Trong thời gian học tập 6 tháng, 110 học viên là cán bộ các đơn vị cơ sở thuộc Đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hang, đơn vị trong Khối được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng, lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng; những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật; tâm lý học, xã hội học; phương pháp nghiên cứu khoa học; kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Việc phối hợp mở các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể nhằm từng bước nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ tại các đơn vị cơ sở và góp phần tích cực vào việc phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của doanh nghiệp trong Khối DNTW./.

Nhật An

.
.
.
.