.
.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

Thứ Hai, 26/01/2015|10:18

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18 (mở rộng), tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Dự Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng thành viên/hội đồng quản trị, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị lần này tập trung tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 và xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2015 của Đảng bộ Khối. Cho ý kiến dự thảo các văn bản: Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020; Đề án phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua dự thảo các văn bản: Chương trình công tác năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Báo cáo kết quả kiểm điểm công tác năm 2014 của Ban Thường vụ và các Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Chất vấn và trả lời chất vấn. Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) và cho ý kiến về một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW  tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại hội nghị

Năm 2014, hầu hết các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối đều kinh doanh có lãi; tiếp tục đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thực hiện an sinh xã hội, tái cấu trúc nền kinh tế và tăng trưởng ổn định, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách quốc gia, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giữ gìn biển đảo của Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội. Tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty ước đạt trên 1,797 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2013; Vốn huy động của các ngân hàng thương mại nhà nước đạt gần 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2013, dư nợ tín dụng đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 14,4% so với 2013. Tổng lợi nhuận trước thuế của tất cả các đơn vị trong Khối ước đạt trên 124 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt trên 282 nghìn tỷ đồng, ước chiếm trên 33,5% tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 1,3 triệu lao động. Có 30/33 (90%) đơn vị trong Khối hoạt động hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình toàn Khối đạt khoảng 8,54%.

Các đồng chí được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước.
Các đồng chí được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quản lý, phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo được tăng cường; công tác tư tưởng được chú trọng; hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị; Năm thanh niên tình nguyện 2014 được triển khai có hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng tiếp tục đổi mới; xây dựng, bổ sung, sửa đổi và ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy - HĐTV/ HĐQT - tổng giám đốc góp phần khắc phục khó khăn trong công tác lãnh đạo, điều hành. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các tổ chức đảng trong Khối tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn và đẩy mạnh công tác xây dựng đảng. Nhiều hoạt động mới, thiết thực, hiệu quả trong lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2014 có dấu ấn rõ nét, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các đơn vị
Các đơn vị đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009 – 2014.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Khối DNTW và các đảng ủy trực thuộc đã đạt được trong năm 2014. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 của Đảng bộ Khối, mà trọng tâm là: Tập trung mọi nỗ lực để lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc, quyết liệt thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đầu tư của năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015; đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành các mục tiêu của đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, cũng là năm Việt Nam thực hiện lộ trình cam kết AFTA, cơ bản xoá bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ ASEAN, mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ theo cam kết WTO, ký kết và thực hiện một số hiệp định thương mại tự do. Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn; kinh tế thế giới dự báo tiếp tục phục hồi, nhưng còn chậm, tình hình chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; bất ổn chính trị, tranh chấp lãnh thổ, xung đột vũ trang còn xảy ra ở nhiều nơi... Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn, bám sát tình hình, đưa ra những giải pháp quyết liệt, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2015. Qua đó tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của Đảng ủy Khối cũng như các đảng ủy trực thuộc trong lãnh đạo bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Các đơn vị
Các đơn vị có sự kiện trong "10 sự kiện tiêu biểu năm 2014" nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối.

Khẳng định sự phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương là mối quan hệ tự thân, tất yếu và tự nhiên, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, năm 2015 hai Cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác trên nhiều lĩnh vực, nội dung cụ thể. Từ đó có những đóng góp hiệu quả vào việc tổng kết lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đánh giá chính xác đóng góp của doanh nghiệp nhà nước, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội những giải pháp đúng đắn để tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trao Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Bùi Văn Cường trao Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định bổ sung 4 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khen thưởng 6 Đảng bộ trực thuộc đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009 – 2014. Trao Bằng khen “10 sự kiện tiêu biểu của Đảng bộ Khối DNTW năm 2014”; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 34 đồng chí./.

Thanh Tùng

.
.
.
.