.
.

Cơ quan Đảng ủy Khối

Tổng kết các mặt công tác năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015

Thứ Ba, 06/01/2015|17:26

Vừa qua, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015. Các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Bùi Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2014, các Ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối; ban hành nhiều nghị quyết, Kết luận quan trọng để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối, nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối khắc phục khó khăn, có nhiều giải pháp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Tập thể cán bộ, chuyên viên, nhân viên Cơ quan tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chủ động, nhiệt tình trong công tác, xây dựng đoàn kết trong Cơ quan. Các ban, đơn vị làm việc đảm bảo nguyên tắc, thực hiện tốt nội quy, quy chế, có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Khối đã tổ chức sơ kết 3 năm, triển khai nhiệm vụ năm 2014 về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, khen thưởng 68 tập thể, 81 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức Lễ Tuyên dương 244 bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và chương trình đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng gặp mặt 60 bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cơ quan đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo đoàn thể. Công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng. Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Lập các tiểu ban phục vụ, xây dựng đề cương, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Trong hoạt động chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua với chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại diện tập thể, cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Đại diện tập thể, cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Với những kết quả đạt được, Cơ quan Đảng ủy Khối đã có 2 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2014 đối với 7 tập thể, trong đó có 3 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu”; 20 cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", trong đó có 5 đồng chí đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Khối".

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2014, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã phát động thi đua năm 2015 với các chỉ tiêu: 100% chi, đảng bộ đạt TSVM, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đạt TSVM tiêu biểu; 100% ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối đạt tập thể lao động xuất sắc; 100% công đoàn ban, đơn vị đạt xuất sắc, Công đoàn Cơ quan đạt xuất sắc tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối thay mặt cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ quan Đảng ủy Khối hưởng ứng phong trào thi đua, cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Cơ quan năm 2015.

Đại diện các Tập thể lao động xuất sắc nhận khen thưởng của Đảng ủy Khối.
Đại diện các Tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu nhận khen thưởng của Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, đại diện các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong năm 2014, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất, kiến nghị bổ sung phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2015 của Cơ quan Đảng ủy Khối.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan đã đạt được, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Năm 2014, Đảng ủy Khối tiếp tục ban hành cụm nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW”, về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, và “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp trong Khối DNTW”. Đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức một số sự kiện tạo dấu ấn rõ nét, đó là: Lễ tuyên dương 244 bí thư chi bộ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tổ chức Hội nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp toàn quốc, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam”; công bố logo của Đảng ủy Khối… Cũng trong năm 2014, Đảng ủy Khối thường xuyên được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đến thăm và làm việc. Điều đó chứng tỏ vị trí, vai trò của Đảng ủy Khối DNTW ngày càng được khẳng định và nâng cao.

111.jpg
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014 nhận khen thưởng.

Bước sang năm 2015 với một khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt là việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các Ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối cần tập trung nâng cao chất lượng công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc tăng cường phối hợp công tác; nâng cao chất lượng, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ; chú trọng công tác thi đua khen thưởng và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo động lực mới, khí thế mới để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015.

Cũng tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ Thi đua, Bằng khen của Đảng ủy Khối và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp các mặt công tác của Đảng./.

Thanh Tùng

 

.
.
.
.