.
.

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ 18

Thứ Hai, 26/01/2015|10:07

Ngày 23/1/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18. Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối cùng các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ Khối và Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm điểm công tác năm 2014 của Ban Thường vụ và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; góp ý vào dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II; dự thảo Chương trình công tác năm 2015 của BCH Đảng bộ Khối; Đề án phân bổ Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; bàn và cho ý kiến về một số nội dung khác.

Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm điểm công tác năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Bám sát sự lãnh đạo của BCH Trung ương Đảng mà trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành của Chính phủ, nghị quyết của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014. Trong năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Tính đến ngày 31/12/2014, các chỉ tiêu đặt ra cơ bản đã hoàn thành, trong đó, tổng doanh thu của các đơn vị trong Khối so với cùng kỳ tăng; lợi nhuận ước đạt trên 124 nghìn tỷ đồng; đóng góp cho ngân sách nhà nước năm 2014 ước đạt hơn 282 nghìn tỷ đồng. Cùng với BCH, Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ Khối tạo chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy trong các doanh nghiệp được nâng cao. Bên cạnh đó, khẳng định rõ vai trò, vị trí quan trọng của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế, thực hiện tốt chức năng là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện an sinh xã hội, đóng góp vào kết quả tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp về xây dựng Đảng trong doanh nghiệp
Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp

Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XI, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết: Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5/1 đến 12/1/2015 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XI đã họp bàn và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, thiết thực, các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các Đề án; đã có trên 1.000 lượt ý kiến phát biểu ở tổ và hội trường. Đặc biệt nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong Đảng và trong xã hội; giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Khối.

Lan Hương
 

.
.
.
.