.
.

Đảng ủy Khối DNTW gặp gỡ các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015

Thứ Bảy, 14/02/2015|14:04

Ngày 12/02 (tức 24 tháng Chạp năm Giáp Ngọ), tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức gặp gỡ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015.

Dự buổi gặp gỡ có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện các vụ, cơ quan chuyên môn của Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone; lãnh đạo ban biên tập và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW thông báo tình hình hoạt động của Đảng bộ Khối với các cơ quan thông tấn, báo chí.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW thông báo tình hình hoạt động của Đảng bộ Khối với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối đã thông báo vắn tắt về tình hình hoạt động năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Đảng bộ Khối DNTW. Theo đó, năm qua Đảng ủy Khối DNTW đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tốt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Sản xuất- kinh doanh-dịch vụ tăng trưởng hợp lý; việc làm và đời sống của người lao động ổn định; đóng góp hiệu quả vào công tác an sinh xã hội của đất nước; tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò nòng cốt, chủ lực trong nền kinh tế quốc dân; đóng góp lớn vào việc bảo vệ quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới, hải đảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng cao. Nhiều đơn vị trong Khối hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm 2013. Toàn Khối nộp ngân sách Nhà nước trên 280 nghìn tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 34% tổng thu ngân sách Quốc gia năm 2014. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội với đóng góp 2.652 tỷ đồng. Vừa qua, 10 sự kiện tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, an sinh xã hội… của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối trong năm 2014 đã được bình chọn và tôn vinh. Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức Lễ tuyên dương 244 bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tổng số trên 5.800 bí thư chi bộ của Đảng bộ Khối, báo cáo kết quả trực tiếp với đồng chí Tổng Bí thư Trung ương Đảng. Qua đó, củng cố và tăng cường niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ đối với phát triển kinh tế đất nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2015 Đảng bộ Khối DNTW tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thiện, đổi mới mô hình và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đi đầu trong đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, luôn đồng hành với những kết quả đạt được của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối DNTW, hoạt động báo chí trong năm 2014 diễn ra sôi nổi, phong phú, đa dạng, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan báo chí luôn thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; tích cực phản ánh các hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Báo chí đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; kịp thời phát hiện, biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, thực hiện và phát huy quyền dân chủ của công nhân viên chức lao động. Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền đã đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị “Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Khối DNTW đến năm 2015”, Hội thảo “Phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, Chương trình Đối thoại chính sách “Về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”, Hội nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp toàn quốc, Chương trình giao lưu đối thoại Dấu son 2014… do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức.

Đồng chí Lê Nam Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc kiêm phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2014.
Đồng chí Lê Nam Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc kiêm phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2014.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, các Ban Đảng Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời thông tin tuyên truyền toàn diện hoạt động của doanh nghiệp, khẳng định vai trò, vị trí, sự đóng góp tích cực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và an ninh – quốc phòng của đất nước./.  

Thanh Tùng

.
.
.
.