.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Năm, 05/02/2015|14:18

Ngày 3/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đọc Diễn văn Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đọc Diễn văn Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: Đảng ta ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 85 năm qua, dù trải qua nhiều hoàn cảnh cam go, quyết liệt, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, tích lũy và đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

ggggggggggggg
Các đồng chí có thành tích được Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.

Cùng với sự lớn mạnh của Đảng, kể từ khi thành lập tháng (tháng 4/2007) đến nay Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt những thành tựu quan trọng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất được các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ với sự nỗ lực, phấn đấu cao, đạt kết quả tốt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Sản xuất- kinh doanh-dịch vụ ổn định, phát triển đạt tốc độ tăng trưởng tốt, quy mô vốn và tài sản của các doanh nghiệp tăng nhanh; nhiều nguồn lực sản xuất mới tăng thêm; đóng góp quan trọng cho ngân sách quốc gia; bảo đảm việc làm ổn định và nâng cao một bước đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đóng góp hiệu quả vào công tác an sinh xã hội của đất nước; tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò chủ đạo, nòng cốt trong nền kinh tế quốc dân; đóng góp lớn vào việc bảo vệ quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới, hải đảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng cao. Công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở đạt kết quả rõ nét. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị, các đoàn thể chính trị được nâng lên; quyền làm chủ của người lao động được phát huy, khối đại đoàn kết công nhân, trí thức được củng cố. Thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất đề ra. Trong đó năm 2014, nhiều đơn vị trong Khối hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm 2013. Toàn Khối nộp ngân sách Nhà nước 276,525 nghìn tỷ đồng, chiếm 32,27% tổng thu ngân sách Quốc gia năm 2014; có 11/25 đơn vị đạt và vượt kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước, dẫn đầu là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nộp 178 nghìn tỷ đồng, vượt 37,6 % kế hoạch. Đây là những tiền đề thuận lợi để Đảng bộ Khối lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng trong những năm tới.

Đại diện các Đảng bộ chúc mừng Đảng ủy Khối nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại diện các Đảng bộ chúc mừng Đảng ủy Khối nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng bộ Khối cần tiếp tục tập trung các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị tốt về mọi mặt cho đại hội Đảng bộ các tập toàn, tổng công ty, ngân hàng và đơn vị trong Khối, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020). Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh, thực hiện thành công tái cơ cấu, giữ vững vai trò nòng cốt của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Vũ Đức Tú, Phó Bí thư Đoàn Khối phát biểu thể hiện quyết tâm tiến bước dưới cờ Đảng của tuổi trẻ Khối DNTW.
Đồng chí Vũ Đức Tú, Phó Bí thư Đoàn Khối phát biểu thể hiện quyết tâm tiến bước dưới cờ Đảng của tuổi trẻ Khối DNTW.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đại diện Đoàn Thanh niên Khối thể hiện quyết tâm tiếp bước cha anh, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, tích cực rèn đức, luyện tài, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Tại Lễ Kỷ niệm, các đồng chí có thành tích đã được Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam./.

Thanh Tùng

 

 

 

.
.
.
.