.
.

Gặp mặt cán bộ hưu trí Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Bảy, 14/02/2015|14:01

Sáng 12/02, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí từng công tác tại cơ quan qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng 52 đồng chí cán bộ từng công tác tại Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương, cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW  báo cáo hoạt động của Đảng bộ Khối với các đồng chí cán bộ hưu trí.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW báo cáo hoạt động của Đảng bộ Khối với các đồng chí cán bộ hưu trí.

Trong không khí thân tình, ấm áp, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã trân trọng thông báo đến các đồng chí cán bộ hưu trí kết quả các mặt công tác năm 2014 và một số nội dung trọng tâm công tác năm 2015 của Đảng bộ Khối. Với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ tổ chức thực hiện thành công, toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2014. Các doanh nghiệp trong Khối đã từng bước vượt qua khó khăn, sản xuất- kinh doanh-dịch vụ tăng trưởng hợp lý; nhiều đơn vị trong Khối hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm 2013. Toàn Khối nộp ngân sách Nhà nước trên 280 nghìn tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 34% tổng thu ngân sách Quốc gia năm 2014. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội với đóng góp 2.652 tỷ đồng. Việc làm và đời sống của người lao động ổn định; đóng góp hiệu quả vào công tác an sinh xã hội của đất nước; tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò nòng cốt, chủ lực trong nền kinh tế quốc dân; đóng góp lớn vào việc bảo vệ quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới, hải đảo.

Mừng thọ cán bộ hưu trí cao tuổi.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối trao quà mừng thọ cán bộ hưu trí cao tuổi.

Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu quả; các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát được coi trọng và tổ chức thực hiện có kết quả tốt, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước được nâng lên. Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực như đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tổ chức các hội nghị, hội thảo về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối DNTW đến năm 2015; về phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; về tăng cường công tác dân vận, công tác tuyên giáo và công tác thanh niên trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; Lễ Tuyên dương 244 bí thư chi bộ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối và bí thư chi bộ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; Tổ chức Hội nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp toàn quốc. Tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 196, Quyết định số 197 của Ban Bí thư; tiếp tục ban hành các quy định cụ thể hóa, quy trình hóa, chuẩn hóa các nội dung công tác xây dựng Đảng; tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp theo đúng Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Công bố biểu trưng logo của Đảng ủy Khối, ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam”. Đảng ủy Khối cũng đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, làm việc với các bộ, ban ngành Trung ương, các cấp ủy trực thuộc nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối.

Mừng thọ cán bộ hưu trí cao tuổi.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao quà mừng thọ cán bộ hưu trí cao tuổi.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của Đảng và dân tộc. Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thời gian tới Đảng bộ Khối DNTW tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thiện, đổi mới mô hình và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đi đầu trong đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam tặng các đồng chí cán bộ hưu trí.
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam tặng các đồng chí cán bộ hưu trí.

Thay mặt các đồng chí cán bộ hưu trí, đồng chí Trần Đình Thụ, Trưởng ban liên lạc cán bộ hưu trí cơ quan Đảng ủy Khối đã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đã đạt được, đồng thời thể hiện niềm tin tưởng vào quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng bộ Khối trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam và chúc Tết đồng chí Hà Minh Quốc (92 tuổi đời, 74 năm tuổi Đảng), nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa I, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương (ảnh trên) và đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh, (80 tuổi) nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương (ảnh dưới).
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam tặng đồng chí Hà Minh Quốc (92 tuổi đời, 74 năm tuổi Đảng), nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa I, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương (ảnh trên) và đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh, (80 tuổi) nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương (ảnh dưới).

Tại buổi gặp mặt, Đảng ủy Khối đã mừng thọ các đồng chí cán bộ hưu trí cao tuổi, trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam tặng 25 đồng chí cán bộ hưu trí nguyên là Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Kinh tế Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương./.

Thanh Tùng

.
.
.
.