.
.

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 XUÂN ẤT MÙI của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Thứ Bảy, 14/02/2015|14:38

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp năm mới 2015 và đón Xuân Ất Mùi, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2014, bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo điều hành của Quốc hội, Chính phủ, với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đảng bộ, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm 2014; tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn được nhà nước giao, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp quan trọng trong tổng thu ngân sách quốc gia (các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã đóng góp trên 282 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 34% tổng thu ngân sách quốc gia); công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước đang được thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt một số kết quả tích cực; các đơn vị trong Khối cơ bản giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 1,3 triệu lao động; tiếp tục đi đầu về thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ (với kinh phí An sinh xã hội năm 2014 đạt 2.652 tỷ đồng); đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong kinh tế nhà nước. Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối DNTW tiếp tục được coi trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng; các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát và vận động quần chúng có chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đã được nâng cao. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ Khối lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2015, các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, năm giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm; năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc. Do đó, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2015 mà trọng tâm là: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 – 2020), tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; (2) Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, ngân hàng đã được phê duyệt, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chính trị năm 2015; (3) Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp đón xuân mới Ất Mùi 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ giúp đỡ Đảng bộ Khối DNTW và các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối hoàn thành nhiệm vụ năm 2014. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW mong muốn tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo các ban, bộ ngành ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương; sự đồng tâm, hiệp lực của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối để toàn Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2015, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn bộ Khối một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc năm mới, thắng lợi mới!

 

           Bùi Văn Cường

             Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng,

              Bí thư Đảng ủy Khối

 

.
.
.
.