.
.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức Đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở

Chủ Nhật, 15/03/2015|10:50

Ngày 5/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng công ty Hàng không Việt Nam; lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối DNTW, cùng 69 đại biểu đại diện cho trên 220 đảng viên của Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương và giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị cũng như những tác động khách quan của môi trường sản xuất kinh doanh. Trong đó đã lãnh đạo thành công việc kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức hoạt động theo phương thức quản lý mới. Chủ động trong công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập và đời sống của cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. Từ tháng 10/2013, Đảng ủy và Hội đồng quản trị tập trung tổ chức Công ty theo mô hình trực tuyến chức năng, quản trị tập trung, giảm thiểu các cơ quan trung gian, giảm lao động gián tiếp và tăng cường nguồn lực cho các đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh. Cùng với việc triển khai xây dựng các cơ sở kinh doanh tại nhà ga T1 và T2, việc đào tạo và xây dựng ý thức, thái độ, phong cách phục vụ văn minh, lịch sự cho người lao động luôn được chú trọng. Chất lượng sản phẩm dịch vụ, hình ảnh của Công ty ngày càng được nâng cao. Doanh thu của NASCO từ 501,621 tỷ đồng năm 2010 tăng lên 657,218 tỷ đồng năm 2014; các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách đều có bước tăng trưởng. Thu nhập bình quân của người lao động luôn đảm bảo năm sau cao hơn năm trước từ 8 – 14%.

Trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức đảng được thành lập và củng cố, kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức của chính quyền và tình hình thực tiễn của các đơn vị trong Công ty. Các cấp ủy duy trì nghiêm túc chế độ, nề nếp sinh hoạt, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết. Nội dung sinh hoạt của các tổ chức đảng ngày càng thiết thực, phù hợp, gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị. Liên tục từ năm 2010 – 2014, Đảng bộ NASCO luôn đạt “Trong sạch vững mạnh”, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam khen thưởng. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 48 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 50 đảng viên dự bị đúng kỳ hạn quy định.

Đảng bộ Công ty NASCO nhận Biểu trưng của Đảng ủy Khối.
Đảng bộ Công ty NASCO nhận Biểu trưng của Đảng ủy Khối.

Thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn do điều kiện cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hàng không và phi hàng không, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Hướng tới mục tiêu xây dựng Công ty thành doanh nghiệp đa ngành nghề, có quy mô lớn tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và một số sân bay trong nước; có uy tín, thương hiệu với hình ảnh thân thiện; sản phẩm, dịc vụ, hàng hóa có chất lượng cao. Bảo toàn và phát triển vốn, tăng cường liên  doanh liên kết và phát triển bền vững; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Xuất phát từ thực tế hoạt động của đơn vị, những chỉ tiêu cơ bản được đề ra cho giai đoạn 2015 – 2016 là tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân từ 5%/năm trở lên; giai đoạn 2017 – 2020 là không thấp hơn 10%/năm.

Ban Chấp hành Đảng bộ NASCO nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ NASCO nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Đảng bộ Công ty cần xác định rõ việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh – dịch vụ đạt hiệu quả là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, hướng đến chăm sóc khách hàng tốt hơn trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ hàng không ngày càng trở nên khốc liệt. Để xây dựng NASCO trở thành một trong những thương hiệu mạnh trong lĩnh vực này, đồng chí Bùi Văn Cường lưu ý, Công ty phải có chiến lược phát triển đúng, trúng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác; nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của đơn vị.

Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam trình Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 6 đồng chí./.

Thanh Tùng

.
.
.
.