.
.

Góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Chủ Nhật, 15/03/2015|10:41

Ngày 10/3/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu  Đảng bộ Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đến dự có các đồng chí Bí thư, phó bí thư các Đảng ủy trực thuộc, các đồng chí thành viên, tổ giúp việc tiểu ban Văn kiện, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thay mặt tổ giúp việc tiểu ban Văn kiện, đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị và gợi ý thảo luận.
Dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng bộ Khối lần thứ II  nhận định, 5 năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I trong bối cảnh kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế vừa có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Nhưng thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử đạt được sau 30 năm đổi mới đã tạo thế và lực cho sự phát triển của đất nước. Nhiều tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, kỹ thuật của Đảng bộ Khối và những thành tựu đạt được trong giai đoạn trước tiếp tục được khai thác và phát triển, cùng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ đã tạo động lực để Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ổn định, phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí nòng cốt của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã báo cáo tóm tắt kết cấu, nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị và gợi ý thảo luận
đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã báo cáo tóm tắt kết cấu, nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị và gợi ý thảo luận

Góp ý cho dự thảo, các đại biểu thảo luận sôi nổi về các nội dung của báo cáo. Một số ý kiến cho rằng, dự thảo cần phân tích kỹ tình hình thực hiện các khâu đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua; làm rõ nguyên nhân của tồn tại hạn chế một cách khách quan, thắng thắn, các bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện nghị quyết...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc nhấn mạnh: Việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện lần này nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ Khối; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp đổi mới phương thức lãnh đạo; nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên cũng như công nhân viên chức để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lan Hương
 

.
.
.
.