.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 2/2015

Thứ Ba, 03/03/2015|09:59

Ngày 27/2, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 2/2015. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW  chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo xếp loại đảng viên năm 2014 đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; Phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đề cương báo cáo kiểm điểm Ban  Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW khóa II, nhiệm kỳ 2010 – 2015; dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II; Kế hoạch phát động phong trào thi đua và vinh danh các đơn vị có công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị cũng thảo luận dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp”, Hội nghị “Phát huy vai trò các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng Khối DNTW hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ”. Bàn, cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung khác./.

Nhật An

.
.
.
.