.
.

LỜI CẢM ƠN

Thứ Hai, 16/03/2015|21:56

LỜI CẢM ƠN

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội và gia đình xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp ở Trung ương, địa phương và cá nhân đã đến viếng và tiễn đưa đồng chí Bùi Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; nguyên Vụ trưởng thuộc Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, Ban Tổ chức và gia đình xin được lượng thứ.

 

.
.
.
.