.
.

Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định nâng cấp thành Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng và quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI)

Thứ Hai, 27/04/2015|11:01

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc nâng cấp Đảng bộ BHTGVN thành Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng và Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI).

Tới dự buổi Lễ công bố Quyết định, có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các Ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí trong Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kiểm soát viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW  phát biểu tại buổi Lễ công bố Quyết định.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi Lễ công bố Quyết định.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW công bố Quyết định nâng cấp Đảng bộ BHTGVN thành Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng. Theo Quyết định, Đảng bộ BHTGVN gồm 21 tổ chức Đảng trực thuộc; Quyết định chỉ định chính thức Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy do đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng Đảng bộ BHTGVN được nâng cấp thành Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Đảng bộ BHTGVN cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2015, tăng cường lãnh đạo bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng uỷ BHTGVN, đặc biệt tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ BHTGVN tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Ban Đảng Trung ương nhất là của Đảng ủy Khối DNTW và Ngân hàng Nhà nước đã giúp BHTGVN hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua. Đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng ủy BHTGVN trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giao. Về công tác xây dựng Đảng, trước hết tập trung phối hợp xây dựng chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy BHTGVN  để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) của Đảng tới toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên tại trụ sở chính và chi đảng bộ trực thuộc ở các chi nhánh, khu vực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu các nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong đó tập trung vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm (2016 – 2020); dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016); Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số vấn đề về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10
Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đề nghị: Các đồng chí đảng viên tham dự hội nghị cần nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của các văn kiện trên. Trên cơ sở đó, tham gia triển khai góp ý xây dựng các dự  thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp một cách thiết thực và phù hợp. Ngay sau Hội nghị, các chi đảng bộ trực thuộc ở các chi nhánh, khu vực tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị để triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI), tránh hình thức.

Lan Hương - Hồng Sơn

.
.
.
.