.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2015

Thứ Hai, 13/04/2015|08:12

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2015. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng các đồng chí là Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong quý I, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; việc thực hiện các nội dung của đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và việc tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban xây dựng đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Quý I/2015, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra 77 tổ chức Đảng và 835 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm tra 04 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở kiểm tra 34 tổ chức đảng và 627 đảng viên (trong đó có 512 cấp ủy viên); chi bộ kiểm tra 39 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận không có tổ chức đảng và đảng viên nào có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 129 tổ chức đảng và 509 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 20 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở giám sát 51 tổ chức đảng và 501 đảng viên (trong đó có 114 cấp ủy viên); chi bộ giám sát 08 đảng viên (trong đó có 03 cấp ủy viên). Qua giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường đã biểu dương những kết quả đạt được và đánh giá cao việc đổi mới nội dung giao ban quý của UBKT Đảng ủy Khối với nội dung thảo luận chuyên đề “Tham mưu giúp cấp ủy thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối”, nội dung này đã giúp cho UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Khối.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và chủ động triển khai tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT ngay từ những tháng đầu năm 2015. Nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như thực hiện các nội dung của đề án tái cơ cấu và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014;…

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong quý II/2015, đồng chí đề nghị: UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”, ban hành quy chế làm việc của UBKT, quy trình kiểm tra, giám sát, quy chế phối hợp công tác, ngay sau Đại hội đảng bộ các cấp...  chủ động nắm tình hình, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền; giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở để phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp.

Chủ động tham mưu giúp cấp ủy thẩm định nhân sự cấp ủy, UBKT, nhân sự đại biểu dự Đại hội đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II trong năm 2015; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp của Đảng ủy Khối với UBKT Trung ương, ban cán sự đảng các bộ, ngành, nhất là các cơ quan chức năng như Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước...

Lan Hương

.
.
.
.