.
.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương:

Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý I/2015

Thứ Tư, 22/04/2015|16:11

Vừa qua, tại Hà Nội và TP.HCM, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý I/2015.

đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị
Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý I/2015

Đến dự có đại diện lãnh đạo Vụ Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Trung ương; Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, phản ánh những thuận lợi, khó khăn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị trong quý I/2015; tư tưởng, tâm trạng, dư luận của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong đơn vị về thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Về tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước” trong quý I/2015 cũng như việc làm, thu nhập, đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động và các chế độ chính sách được đơn vị, doanh nghiệp thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội các Đảng ủy trực thuộc cũng thông báo một số vấn đề nổi lên tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và một số nét về hoạt động điều hành của Chính phủ và các bộ quản lý ngành với doanh nghiệp; tác động của cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp được triển khai từ 01/01/2015 đến doanh nghiệp; công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng và những kiến nghị, đề xuất, dư luận xã hội về những lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã định hướng một số nội dung trong công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội các Đảng ủy trực thuộc  tiếp tục nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội xung quanh các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị năm 2015... Từ đó kịp thời phản ánh để cấp ủy, lãnh đạo đơn vị có giải pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời..

Lan Hương

.
.
.
.