.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)

Thứ Hai, 06/04/2015|11:24

Ngày 27/3/2015, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI). Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy, đơn vị trong Đảng bộ Khối nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của những vấn đề đã được Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI thảo luận và cho ý kiến. Từ đó tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 – 2020); tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng đảm bảo chất lượng, tiếp tục xây dựng Đảng gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI).
Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).

Cùng với 3 điểm cầu do Đảng ủy Khối tổ chức (2 điểm ở Hà Nội, 1 điểm ở TP. Hồ Chí Minh), 7 đảng ủy trực thuộc (Tập đoàn CN Than-Khoáng sản, Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Xăng dầu, Tổng công  ty MobiFone, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước) đã kết nối đường truyền trực tuyến để tổ chức học tập tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà,
Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).

Tại các điểm cầu, hơn 900 đồng chí là ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối; trưởng, phó ban, đơn vị và cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối; ủy viên ban chấp hành, trưởng, phó ban xây dựng Đảng, báo cáo viên các đảng ủy trực thuộc Khối; phó tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã tập trung học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đó là:  Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); Đề án quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025, do đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt; Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Một số vấn đề về công tác tổ chức xây dựng đảng, do đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng (Hà Nội).
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng (Hà Nội).

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) trong tháng 3/2015; các cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4/2015./.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu 57 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội).
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu 57 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội).

Thanh Tùng

 

.
.
.
.