.
.

Hội nghị Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2015

Thứ Hai, 27/04/2015|07:53

Sáng 25/4/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2015.  Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối DNTW; các Bộ:ngành trung ương và Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nêu rõ: Hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo của cấp ủy và kết quả triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; Xác định các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2015 và các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để đảm bảo hoàn thành đề án tái cơ cấu của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối trong năm 2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch đặt ra.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, là những doanh nghiệp nòng cốt của kinh tế nhà nước, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tổng vốn chủ sở hữu của nhà nước tại các đơn vị này hiện đạt trên 1 triệu tỷ đồng, chiếm trên 90% tổng vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp, nên việc tái cơ cấu các doanh nghiệp trong Khối có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định thành công của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW  phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai mạc Hội nghị.

Năm 2014, Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp trong Khối, nhờ đó đã tạo ra bước chuyển biến mạnh về nhận thức cũng như kết quả tái cơ cấu. Tính lũy kế đến ngày 31/12/2014 đã thực hiện cổ phần hóa được 42/94 doanh nghiệp trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty cần cổ phần hóa theo đề án được phê duyệt.

Về thoái vốn ngoài ngành nghề kinh doanh chính và các doanh nghiệp mà nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối, tính lũy kế đến 31/12/2014 các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã thoái toàn bộ 100% vốn tại 235/784 doanh nghiệp và thoái một phần vốn tại 13/55 doanh nghiệp.

          Trong năm 2014 các đơn vị trong Khối đã vừa đẩy mạnh triển khai đề án tái cơ cấu, thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, vừa hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, có 30/33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối hoạt động hiệu quả, có lãi, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình toàn Khối đạt 8,4%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 282 nghìn tỷ đồng, đóng góp gần 34% tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 1 triệu lao động; tiếp tục đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tái cấu trúc nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tăng trưởng bền vững; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giữ gìn biển đảo, biên giới của Tổ quốc cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh.

Các kết quả nói trên cho thấy công tác tái cơ cấu DNNN trong Khối đang đi đúng hướng, đã có sự chuyển biến mạnh trong năm 2014, đồng thời đây cũng là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ Khối. Đảng uỷ Khối đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu, đồng thời chỉ đạo tổ chức các hội nghị, hội thảo về đẩy mạnh tái cơ cấu.đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng uỷ các tập đoàn, tổng công ty về lãnh đạo việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu. Các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu, thực hiện nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và phân công trong cấp uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đề án tái cơ cấu. Đảng uỷ Khối đã thường xuyên tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong thực hiện đề án tái cơ cấu và các đề xuất, kiến nghị báo cáo với Bộ chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ để kịp thời tháo gỡ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Tổng công ty Hàng hải, Tổng công ty Cà phê, Ngân hàng TMCP Ngoại thương… đã phát biểu tham luận về những kết quả đã đạt được cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, đặc biệt là về cơ chế chính sách, về xác định giá trị doanh nghiệp, thoái vốn v.v…

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Qua thảo luận, Hội nghị xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 tiếp tục là thực hiện cổ phần hoá và thoái vốn, đồng thời đề ra các giải pháp để hoàn thành đề án tái cơ cấu trong năm nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Kết luận số 123/TB-VPCP ngày 10/4/2015.

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp chính đối với Đảng ủy Khối và các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ được xác định là: Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu theo đúng đề án và các chỉ tiêu đã được phê duyệt, đặc biệt là cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước. Ban Thường vụ Đảng uỷ tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo xây dựng và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch cổ phần hoá, thoái vốn năm 2015 theo đúng tiến độ; phấn đấu trong quý II/2015 triển khai xác định giá trị doanh nghiệp, trong quý III/2015 công bố giá trị doanh nghiệp và trong quý IV/2015 hoàn thành cổ phần hoá đối với tất cả các doanh nghiệp cần cổ phần hoá theo đề án đã được phê duyệt.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, công tác vận động để cán bộ, đảng viên, người lao động ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu tại đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn mô hình tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể phù hợp với mô hình doanh nghiệp sau tái cơ cấu, phát huy tốt vai trò các tổ chức đoàn thể tại cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt quan tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp và trong sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện các nội dung và tiến độ triển khai đề án tái cơ cấu theo đúng các chỉ tiêu đã được phê duyệt. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ và đứng đầu doanh nghiệp trong hoàn thành đề án tái cơ cấu trong năm 2015, kiên quyết xử lý nghiêm nếu người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả việc cổ phần hoá, thoái vốn và các nội dung chính của đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu tại đơn vị. Hàng tháng các đảng uỷ trực thuộc báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu về Đảng uỷ Khối.

Đảng uỷ Khối tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng các bộ, ngành và các ban chỉ đạo tái cơ cấu để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành thực hiện đề án tái cơ cấu trong năm 2015.

Những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất kiến nghị về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp được các đại biểu nêu tại hội nghị cũng như qua báo cáo của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối được Đảng uỷ Khối tổng hợp, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ để có các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu theo đúng yêu cầu, tiến độ, kế hoạch đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương những kết quả quan trọng đã đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong lãnh đạo triển khai đề án tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Đồng chí chỉ rõ, việc hoàn thành thắng lợi đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối năm 2015 có ý nghĩa quyết định trong hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, góp phần thực hiện thành công chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế nước ta theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đồng chí yêu cầu các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2015 cần tập trung lãnh đạo triển khai và quyết tâm hoàn thành theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.

Thanh Tùng

.
.
.
.