.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015

Thứ Năm, 14/05/2015|15:46

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày tại buổi Lễ đã ôn lại những cống hiến to lớn, khẳng định giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Trong những năm qua, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối nói riêng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung đã triển khai toàn diện các nội dung Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay, các đảng ủy trực thuộc Khối đã cụ thể hóa các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối triển khai thực hiện đến các đơn vị cơ sở, đồng thời bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị 03 vào chương trình hành động của Đảng bộ trong từng năm. Từng đảng bộ, chi bộ cơ sở đã nghiên cứu, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã xây dựng sổ tay văn hóa doanh nghiệp gắn sát với nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động. Việc triển khai Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã được các đảng bộ bổ sung vào chương trình công tác hàng năm và thông qua sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, các hội nghị của đảng ủy. Việc làm theo Bác tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị được cụ thể hóa bằng phong trào thi đua lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; thông qua phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, quán triệt, xây dựng kế hoạch, đưa nội dung Chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, mỗi doanh nghiệp, nhất là trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn ngoài ngành kinh doanh chính bảo đảm khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả. Chú trọng đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, CNVC lao động, để tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt là chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

GS.TSKH Hoàng Chí Bảo giới thiệu Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.
GS.TSKH Hoàng Chí Bảo giới thiệu Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Sau Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã nghe GS.TSKH Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu Chuyên đề thực hiện Chị thị số 03-CT/TW năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Thanh Tùng

.
Các bài viết khác:
.
.
.