.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2015

Thứ Sáu, 10/07/2015|17:15

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các Vụ của UBKT Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng các đồng chí là Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 của UBKT Đảng ủy Khối DNTW, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra 548 tổ chức đảng và 3.014 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, có 545 tổ chức đảng và 2.976 đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ có 3 tổ chức đảng và 38 đảng viên thực hiện chưa tốt nhiệm vụ, tuy nhiên chưa có tổ chức đảng, đảng viên nào có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Cũng trong 6 tháng qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 545 tổ chức đảng và 3.021 đảng viên. Kết quả giám sát, có 537 tổ chức đảng và 2.105 đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 53 đảng viên, trong đó, có 5 cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật (chiếm 9,4% so với tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật) gồm: 01 đảng ủy viên cấp cơ sở và 04 chi ủy viên.

Về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, qua kiểm tra đã kết luận 377 tổ chức đảng thực hiện cơ bản đảm bảo các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, còn 9 tổ chức đảng chưa làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, việc tiến hành cơ bản đảm bảo các bước theo quy trình, thời gian tiến hành có sự linh hoạt, vận dụng phù hợp trong điều kiện đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và chủ động hơn trong việc phối hợp, giải quyết đơn thư tố cáo, kịp thời có kết luận để phục vụ Đại hội đảng; việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, UBKT đã trực tiếp giúp cấp ủy xem xét giải quyết đơn thư tố cáo theo thẩm quyền, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo, các vụ việc nổi cộm xảy ra ở cơ sở; giúp cấp ủy thực hiện công tác nhân sự cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đảng bộ cơ sở, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối; thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy giao,... góp phần vào sự thành công của Đại hội đảng bộ các cấp..

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2015 đã giúp cho các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đánh giá đúng ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đề cao tính giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần trong việc xây dựng, chỉnh đốn đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng. Bên cạnh đó, nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị UBKT các cấp cần tiếp tục cụ thể hóa thành các nội dung sát thực, bằng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, chi tiết hơn nữa để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện. Ngoài ra, cần phải cải tiến báo cáo, có gợi ý tập trung thảo luận trước để triển khai trong các hội nghị về những vấn đề cần đề xuất; giữ nguyên tắc và thực hiện đúng đặc thù doanh nghiệp.

Từ nay đến cuối năm 2015, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu UBKT các cấp chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt việc bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình, tham mưu giúp cấp ủy xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở... Trong đó, chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền; Tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác nhân sự để phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lan Hương

.
Các bài viết khác:
.
.
.