.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Thứ Sáu, 02/10/2015|11:22

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2015) và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Vụ, Cục

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương. Về phía Đảng ủy Khối DNTW có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực và các đồng chí: Trần Hữu Bình, Phạm Tấn Công -  Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Trong không khí ấm áp, thân tình, các đồng chí dự buổi gặp mặt đã ôn lại truyền thống 85 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã đặc biệt quan tâm và tập trung củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng, vận động các phong trào đấu tranh cách mạng của quẩn chúng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông – tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Việc này khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. 85 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã đồng ý lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 5/2007, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW đã quyết định thành lập Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Hơn 8 năm qua, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối  và ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc đã tập trung tham mưu kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức đảng phù hợp với hệ thống tổ chức doanh nghiệp. Chủ động, tích cực phối hợp với các các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương tham mưu xây dựng Đề án mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước trình Ban Bí thư. Nghiên cứu, xây ựng quy định, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cấp ủy cấp trên tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Tham mưu để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành “Nghị quyết về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Trong công tác cán bộ, ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên được ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đảm bảo được tính khách quan, thực chất trong công tác xét khen thưởng, có tác dụng động viên, khuyến khích các tổ chức đảng, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đặc biệt quan tâm, đã tham mưu ban hành “Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Các đồng chí lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.
Các đồng chí lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tập trung tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham mưu, hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, của các cấp ủy viên. Tiếp tục tham mưu kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng phù hợp với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp và mô hình quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tham mưu với cấp ủy các cấp lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo đồng bộ các khâu quy hoạch, quản lý, đào tạo bồi dưỡng, sử dung, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ. từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng, phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho 25 đồng chí lãnh đạo Ban và lãnh đạo các Vụ, đơn vị chức năng của Ban Tổ chức Trung ương.

P.V

.
.
.
.