.
.

Đảng ủy Khối DNTW làm việc với một số đơn vị về kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu và nhiệm vụ chính trị năm 2015

Thứ Sáu, 18/12/2015|16:52

Trong các ngày 15 và 16/12, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu và nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Trần Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cho biết: Đến nay, Tổng công ty đã cổ phần hóa được 26 doanh nghiệp, trong đó có 2 công ty in của Đường sắt; đồng thời chấp thuận phương án cơ cấu tổ chức bộ máy và định biên lao động của 20 công ty quản lý kết cấu hạ tầng Đường sắt khi thực hiện cổ phần hóa. Tính đến ngày 9/12/2015, Tổng công ty đã thực hiện thành công việc bán cổ phần lần đầu (IPO) của 14 công ty. Đến 14/12/2015, hoàn thành IPO của 9 công ty còn lại.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012 - 2015, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được Chính phủ, Bộ GTVT và các bộ, ngành có liên quan tạo điều kiện, quan tâm, giải quyết các vướng mắc kịp thời nên chỉ trong năm 2015, Tổng công ty đã thực hiện cổ phần hóa được 24 công ty với vốn điều lệ là 1.744,5 tỷ đồng; số tiền dự kiến thu từ phát hành cổ phần là 618,4 tỷ đồng. Tổng số lao động dôi dư là 2.037 người và tổng số tiền dự kiến thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tổng công ty là 398,8 tỷ đồng.

Tính đến 30/11/2015, Tổng công ty đã thoái hết toàn bộ phần vốn tại 7/27 công ty; thực hiện thoái vốn theo kế hoạch nhưng chưa bán hết vốn tại 5/27 công ty, với tổng số tiền thu về sau khi thực hiện thoái vốn của các công ty đã thực hiện đạt trên 192 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với mệnh giá.

Theo kế hoạch và phương án thoái vốn của Tổng công ty đã trình Bộ GTVT, dự kiến trong quý I/2016 sẽ hoàn thành việc thoái vốn tại 19 công ty cổ phần còn lại.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong 11 tháng đầu năm 2015, giá trị tổng sản lượng toàn Tổng công ty đạt 6.843,8 tỷ đồng, bằng 99,1% so với cùng kỳ; tổng doanh thu đạt 6.634,6 tỷ đồng, bằng 96,4%.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), đến nay, Tổng công ty đã hoàn thành cổ phần hóa đối với 12/12 doanh nghiệp thành viên, trong đó có 3 doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; hoàn thành giải thể 3 doanh nghiệp, dừng hoạt động 1 doanh nghiệp và 3 doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục giải thể. Ngoài ra, Tổng công ty đang thực hiện phá sản đối với 3 doanh nghiệp; chuyển giao 1 doanh nghiệp theo hình thức bàn giao vốn nhà nước.

Tính đến tháng 11/2015, Vinalines đã thực hiện thoái vốn 36/49 doanh nghiệp, trong đó có 32 doanh nghiệp đã hoàn thành giảm vốn nhà nước và 4 doanh nghiệp đang tiếp tục thực hiện thoái vốn giai đoạn 2. Tổng số tiền thu được từ thoái vốn là 2.192,5 tỷ đồng, lãi 470,2 tỷ đồng. Thực hiện đúng lộ trình công tác tái cơ cấu tài chính đối với Công ty mẹ - Tổng công ty.

Đối với các doanh nghiệp thành viên, Tổng công ty đã hoàn thành trình Bộ GTVT 16 phương án cơ cấu nợ của các doanh nghiệp vận tải biển. Về công tác tái cơ cấu đầu tư, Vinalines đã thanh lý các tàu hoạt động không hiệu quả. Năm 2013 bán 12 tàu, năm 2014 bán 8 tàu và 11 tháng đầu năm 2015, bán 8 tàu, chuyển giao 4 tàu. Ngoài ra, Tổng công ty đã dừng thực hiện một số dự án đóng tàu không khả thi, chuyển giao Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trong công tác tái cơ cấu nguồn nhân lực, từ năm 2013 – 2015, Tổng công ty đã phê duyệt phương án sắp xếp lao động và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đối với 15 doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa với tổng số lao động dôi dư, nghỉ việc là 659 người, tổng số tiền trợ cấp gần 58,6 tỷ đồng. Riêng đối với 12 doanh nghiệp cổ phần hóa, số lao động dôi dư là 571 người, số tiền trợ cấp hơn 53,5 tỷ đồng. Tại Công ty mẹ - Tổng công ty đã hoàn thành việc xây dựng phương án sắp xếp lao động, theo đó, tổng số lao động dôi dư là 22 người với số tiền trợ cấp hơn 1,23 tỷ đồng.

Tổng công ty đã thực hiện các thủ tục để tạm ứng tiền từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để chi trả đối với người lao động tại các doanh nghiệp thành viên tiếp nhận từ Vinashin, với số tiền trợ cấp thôi việc, mất việc tại 4 doanh nghiệp là 524,5 triệu đồng; tiền lương là 16,7 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Vinalines, tổng doanh thu trong 11 tháng đầu năm 2015 đạt 17.043 tỷ đồng, trong đó sản lượng vận tải biển đạt 25,4 triệu tấn, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 73,6 triệu tấn, đạt 116% so với kế hoạch năm 2015.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW biểu dương những kết quả mà Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm qua, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại trong Khối đã tập trung thực hiện tái cơ cấu 3 mục tiêu, đó là: Tái cơ cấu về tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp; tái cơ cấu về tài chính và quản trị, lao động. Qua 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu, hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước từng bước được cải thiện đáng kể, tình trạng đầu tư dàn trải, đầu tư vào các ngành, lĩnh vực không phải là ngành kinh doanh chính đã từng bước được khắc phục và chấn chỉnh. Các tập đoàn, tổng công ty đã tập trung thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành, thoái vốn tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa hoạt động trong lĩnh vực không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối. Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước gắn với triển khai Đề án tái cơ cấu đạt được kết quả khả quan. Tiến độ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước tuy đã được đẩy nhanh nhưng số lượng doanh nghiệp phải hoàn thành cổ phần hóa còn khá nhiều. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong Khối cần quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng kế hoạch.

Đồng chí cũng yêu cầu Tổng công ty Đường sắt và Vinalines cần tiến hành rà soát, phân loại và lập phương án thoái vốn tổng thể đối với những đơn vị còn vướng mắc. Đồng thời tổ chức sắp xếp và tái cấu trúc phù hợp với năng lực quản lý, giám sát và quản trị; đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và quản trị theo hướng tiên tiến, hiện đại, gọn nhẹ, hiệu quả và chăm lo, đảm bảo đời sống cho người lao động nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh; gắn trách nhiệm của người đứng đầu và người đảng viên với kết quả tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Để thực hiện thành công tái cơ cấu, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải và Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II cũng như Nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020; tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong thực hiện tái cơ cấu để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, giải quyết.

Thanh Tùng - Lan Hương

.
.
.
.