.
.

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2016

Thứ Ba, 12/07/2016|18:56

Từ ngày 7-9/7, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; sơ kết 5 năm công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội; tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Trần Hữu Bình, Phạm Tấn Công dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí Phó bí thư Thường trực và cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận các Đảng ủy trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo.

* Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng như việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc tham mưu tổ chức thành công Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”. Công tác thông tin tuyên truyền trên các báo, tạp chí diễn ra sôi động, góp phần làm chuyển biến nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

Trước nhiều diễn biến phức tạp của tình hình trong và ngoài nước, vấn đề biến đổi khí hậu gây triều cường, nhiễm mặn, hạn hán ở nhiều nơi, vấn đề an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, sự cố ô nhiễm môi trường ở miền Trung, vấn đề Biển Đông…, Ban Tuyên giáo đã chủ động, kịp thời phối hợp với các báo, đài Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm định hướng dư luận, ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền về doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo; qua đó khẳng định vị trí, vai trò bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an sinh xã hội của các doanh nghiệp Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.

Công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối đã bám sát và phục vụ kịp thời, thiết thực các hoạt động của doanh nghiệp, tích cực động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng ở các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đến từ Tập đoàn công nghiệp Cao su, Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy… đã bổ sung, làm rõ những kết quả công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tuyên giáo nói riêng tại từng đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2016. Đồng thời đề xuất một số vấn đề nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, hoạt động truyền thông, báo chí và dư luận xã hội đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp.

Qua 5 năm thực hiện công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo đã hướng dẫn, đôn đốc các Đảng ủy trực thuộc thực hiện Kết luận số 10KL/ĐUK ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội; Nghị quyết số 05 NQ/ĐUK, ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Định kỳ cung cấp, phổ biến đến các đảng ủy theo hình thức lưu hành nội bộ những nét chủ yếu về tư tưởng tâm trạng xã hội liên quan đến các vấn đề, sự kiện trong đời sống chính trị, xã hội, những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế tác động đến tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo, những thông tin chuyên đề về các lĩnh vực tuyên giáo giúp các đảng ủy tham khảo, đồng thời nhấn mạnh một số hoạt động cần được Ban Tuyên giáo các đảng ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trong nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội. Có thể nói công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời hướng dẫn nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối trong đó tập trung vào những vấn đề sự kiện lớn và quan trọng của đất nước được cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn một số chuyên đề về đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới; về tham mưu tổ chức điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Đồng chí Hoài
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) giới thiệu chuyên đề ổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới".

* Công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016 được thực hiện trong điều kiện tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác dân vận tại các đảng ủy trực thuộc chưa ổn định, nhưng Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng vào chương trình hành động của cấp ủy phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đã góp phần nâng cao nhận thức về công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp trong Khối.

Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã đề xuất nội dung về nhiệm vụ công tác dân vận để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ trong 03 năm 2013 - 2015; nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo: về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, giai đoạn 2015-2020. Hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc quán triệt việc phối hợp thực hiện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Dân vận
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Dân vận.

Sau Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có nhiều thay đổi, nhưng các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Ban Dân vận và cán bộ được phân công phụ trách công tác dân vận tại các đảng bộ trực thuộc đã chủ động tham mưu với cấp ủy nhiều nội dung nhằm động viên cán bộ, CNVC người lao động tích cực tham gia lao động sản xuất, ổn định việc làm, đời sống, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và văn hóa doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Phạm Tấn Công, Trần Hữu Bình ghi nhận, công tác tuyên giáo, công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào sự ổn định và phát triển doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ. Kết quả đạt được trong 6 tháng qua khẳng định sự cố gắng, quyết tâm, sự tận tụy, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác dân vận trong toàn Đảng bộ.

Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đồng chí Phạm Tấn Công nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về doanh nghiệp, tham mưu với cấp ủy đưa việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt và xử lý diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động về những khó khăn trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, hoặc trước những diễn biến bất lợi của tình hình kinh tế xã hội. Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác truyền thông, báo chí đáp ứng nhu cầu về thông tin đối với bạn đọc trong và ngoài Khối. Duy trì, đồng thời nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tư tưởng, nghiên cứu dư luận xã hội, thực sự là kênh thông tin quan trọng, hữu ích, giúp cấp ủy, lãnh đạo các cấp có biện pháp tháo gỡ kịp thời những vấn đề phát sinh do thực tiễn đặt ra.

Đối với nhiệm vụ công tác dân vận, đồng chí Trần Hữu Bình nêu rõ, Ban Dân vận cần tập trung tham mưu chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội nghiên cứu, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên về những thuận lợi, khó khăn và sẵn sàng với các điều kiện mới sau khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được triển khai. Tăng cường nghiên cứu, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các vấn đề về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; về thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác từ thiện nhân đạo…năm 2016.

Thanh Tùng - Lan Hương

.
.
.
.