.
.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới

Thứ Năm, 08/12/2016|18:36

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; báo cáo viên Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; các đồng chí Phó Bí thư, trưởng/phó Ban tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc và đại diện lãnh đạo phòng truyền thông, các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Hội nghị nhằm đánh giá khái quát kết quả thực hiện Kết luận số 03-KL/ĐUK, ngày 15/8/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đối với doanh nghiệp trong thời gian vừa qua; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới và Chỉ thị số 04 - CT/ĐUK, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới. Thảo luận về công tác phối hợp truyền thông của các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của các đơn vị trong Đảng bộ Khối, chia sẻ kinh nghiệm để công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng bộ Khối đạt hiệu quả cao trong thời gian tới; triển khai Kế hoạch tuyến bài viết nghiên cứu sâu của các đảng ủy trực thuộc về lãnh đạo đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Thanh Khê - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Khê - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số và mạng xã hội có những diễn biến tác động đa chiều, phức tạp, công tác truyền thông tại các đơn vị trong Khối cần phải thực hiện tốt chức năng thông tin đại chúng, phát huy vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng thời định hướng dư luận xã hội về các vấn đề trong nước và quốc tế theo quan điểm của Đảng và Nhà nước. Trong 5 năm qua, thực hiện Kết luận 03-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, công tác tuyên truyền đã đạt được một số kết quả quan trọng. Hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền đã có những đổi mới, hiệu quả được nâng lên góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng đề ra trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, tham luận của các đại biểu từ Đảng bộ Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tập đoàn Dệt May, Tổng công ty Hàng không, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ làm truyền thông, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường hợp tác, xử lý các vấn đề về truyền thông trong doanh nghiệp trực thuộc Khối.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị.
Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Chỉ thị số 04-CT/ĐUK, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới đến các tổ chức cơ sở đảng nhất là đối với các cơ quan tham mưu giúp việc về công tác truyền thông của doanh nghiệp. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, tăng cường tính chủ động trong công tác thông tin, hợp tác với các cơ quan truyền thông, đẩy mạnh tính công khai minh bạch, xây dựng và bảo vệ hình ảnh của các doanh nghiệp trong Khối.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí cũng khẳng định, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền trong toàn đảng bộ, góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế, vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

P.V

.
.
.
.