.
.

Chi bộ các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2019

Thứ Năm, 12/01/2017|16:39

Trong tháng 12/2016, chi bộ các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra; Phòng Nghiên cứu tổng hợp (Văn phòng Đảng ủy Khối); Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; Đoàn Thanh niên Khối DNTW thuộc Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2019.

Tại Đại hội, chi bộ các ban, đơn vị nhiệm kỳ 2016 – 2019 đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đại hội Chi bộ Phòng Nghiên cứu tổng hợp (Đảng bộ bộ phận Văn phòng Đảng ủy Khối).
Đại hội Chi bộ Phòng Nghiên cứu tổng hợp (Đảng bộ bộ phận Văn phòng Đảng ủy Khối).
Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2016 - 2019.
Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2016 - 2019.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, cấp ủy các chi bộ cũng nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2016 - 2019 trên các mặt: chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của chi bộ.

Dự Đại hội các chi bộ, đại diện Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những kết quả chi bộ các ban, đơn vị đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo cần khắc phục. Trong nhiệm kỳ tới, các chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các chi bộ đã bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2019 tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch,vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Sau đây là một số hình ảnh tại các Đại hội Chi bộ:

Chi bộ Ban Tuyên giáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2016 - 2019
Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo, nhiệm kỳ 2016 - 2019.
Đại hội Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
Đại hội Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
Đại hội Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối.
Đại hội Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối.
Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối.
Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối.
Đại hội Chi bộ Đoàn Thanh niên Khối.
Đại hội Chi bộ Cơ quan Đoàn Thanh niên Khối.

Thanh Tùng - Lan Hương

.
.
.
.