.
.

Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy SCIC:

Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 24/05/2017|15:39

Ngày 23/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động hai đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Đến dự có các đồng chí: Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; Nguyễn Đức Chi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, Đảng ủy SCIC.
Diễn văn Kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối trình bày, nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, trọn đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 
Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 19/5 hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, có ý nghĩa sâu sắc. Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa hơn khi các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy SCIC đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và XII).
Để triển khai việc học tập Chuyên đề năm 2017 có kết quả, thiết thực, đồng chí Phạm Tấn Công lưu ý, sau Hội nghị này phải cụ thể hóa thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu Chỉ thị đề ra. Các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động học tâp và làm theo Bác gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm cũng như Quy định về trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; mỗi người tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và XII).
GS.TSKH Hoàng Chí Bảo truyền đạt những nội dung của Chuyên đề năm 2017
GS.TSKH Hoàng Chí Bảo truyền đạt những nội dung Chuyên đề năm 2017
Các chi, đảng bộ trực thuộc và các ban, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình rà soát, bổ sung các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; kịp thời phát hiện, tuyên dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TSKH Hoàng Chí Bảo truyền đạt những nội dung của Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Đồng chí Nguyễn Đức Chi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC cho biết: Qua Hội nghị Chuyên đề này giúp cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu được vấn đề trọng tâm, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua từng câu chuyện nhỏ, lời nói, hành động hàng ngày của Người. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các việc làm cụ thể, thiết thực trên mỗi cương vị công tác của mình được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đóng góp vào nhiệm vụ chính trị chung của 2 đơn vị trong năm 2017, tạo tiền đề tốt cho năm 2018 và những năm tiếp theo.
Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho 1 tập thể và 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016; trao Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty SCIC cho 2 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2012 - 2016).
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho Đảng ủy SCIC vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho Đảng ủy SCIC vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.
đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lan Hương
 
.
.
.
.