.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 6/2017

Thứ Năm, 15/06/2017|15:50

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 6/2017. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện các Vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung làm cơ sở thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong Đảng bộ Khối; phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; phê duyệt kết quả quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; Báo cáo về tình hình xem xét, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2017; bàn và cho ý kiến một số nội dung khác.

P.V

.
.
.
.