.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 7/2017

Thứ Năm, 06/07/2017|15:45

Sáng ngày 5/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 7/2017. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện các Vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020, kết quả giới thiệu nguồn quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Bàn và cho ý kiến một số nội dung khác.

Trước đó, chiều ngày 4/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị cán bộ về việc bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020, giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Viết Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ, chiều 4/7.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Viết Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ, chiều 4/7.
Bỏ phiếu quy hoạch
Các đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

.
.
.
.