.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 10/2017

Thứ Sáu, 27/10/2017|10:45

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 10/2017. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện các Vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương,...

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 16-QĐ/ĐUK ngày 28/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; dự thảo Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên BCH, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối được phân công phụ trách đảng bộ trực thuộc; Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Tờ trình về việc điều chỉnh thời gian báo cáo đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Cơ quan Đảng ủy Khối; Tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII về chiến lược cán bộ; Tờ trình về việc xây dựng Báo cáo tình hình và kết quả lãnh đạo công tác tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương trong 9 tháng đầu năm 2017.

Hội nghị cũng đã thực hiện quy trình về công tác cán bộ; bàn và cho ý kiến một số nội dung khác.

P.V 

.
.
.
.